Home

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Het in beweging brengen van de moeilijkste mens ter wereld.

“A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way”

Leiderschapsontwikkeling is hét fundament onder elke nieuw gekozen strategie van een organisatie. Want juist dit leiderschap van ‘keyspelers’ bepaalt zowel gedrag als cultuur binnen de organisatie. Zeker bij vernieuwing en verandering.

Keyspelers zijn de hefboom

Keyspelers zijn de formele en informele leiders binnen een organisatie, die het verschil maken tussen falen en slagen. Meer dus,  dan de formele directie of het management team. Zij hebben een cruciale rol in het verwezenlijken van de ambitie van uw organisatie. En zijn feitelijk de hefboom naar de organisatie.

Keyspelers vertalen de strategie naar operationele werkzaamheden en fungeren als ambassadeurs voor de verandering. Ze lopen voorop in de verandering met het juiste voorbeeldgedrag. Hun leiderschap is inspirerend. En uiteraard zijn zij vraagbaak en aanspreekpunt.

Het belang

Uw eigen ACADEMY

Leidinggeven aan jezelf

Leiderschap betekent ten eerste leiding kunnen geven aan jezelf en is in een organisatie met ambities cruciaal! Deelnemers maken d.m.v. een ontdekkingsreis o.a. vanuit de theorie van Stephen Coveyeen vertaalslag naar hun eigen werk-en leefsituatie. Niet de theorie staat centraal, maar de resultaten die de deelnemer wil bereiken. Zowel zakelijk als privé! De verleiding is groot om de verandering vooral bij ander en/of omgeving te zoeken. De deelnemer ervaart tijdens deze module dat de deelnemer nagenoeg altijd zelf de sleutel is naar vernieuwing in zichzelf en in zijn team. Deze module is de ontdekkingsreis naar gewoonten en overtuigingen, effectief en ineffectief gedrag. Na deze module zijn deelnemers beter in staat leiding te geven aan misschien wel de, moeilijkst in beweging te brengen mens ter wereld: jezelf!

Leidinggeven aan de ander

Het succes van een managementstijl staat of valt met de omgeving waarin de manager opereert. Cruciaal daarin is de wisselwerking tussen de manager en de medewerkers. Als medewerkers besluiten de manager niet te volgen, kan hij wel inpakken. Niet de manager, maar degene die leiding ontvangt bepaalt de effectiviteit van het leiderschap. Van de leidinggevende vraagt dit ‘situationeel leidinggeven’, een continue afstemming op degene aan wie hij leiding geeft. Wat betekent een nieuwe medewerker voor u en wat kunt u met een gemotiveerde medewerker die bepaalde taken (nog) niet kan uitvoeren? Wat heeft dit voor gevolgen voor uw stijl van leidinggeven? Wat zegt het over uw leiderschapsstijl als u aangeeft dat medewerkers ‘geen initiatief nemen’? Diverse stijlen en valkuilen komen aan bod en deelnemers krijgen zicht op hun eigen voorkeurstijl, stijleffectiviteit en flexibiliteit. Desgewenst kunnen er professionele acteurs worden ingezet om in een veilige setting te experimenteren met nieuw gedrag waardoor het zelfvertrouwen van deelnemers sterk toeneemt.

Leidinggeven aan verandering

Omgaan met onzekerheid, veranderstijlen en communicatie zijn belangrijke aspecten in het repertoire van leidinggevenden. Deelnemers zijn zich veelal niet bewust dat er verschillende verandersituaties zijn en dat er een pallet van mogelijkheden is met betrekking tot veranderaanpakken. Er is geen enkele aanpak met alleen maar voordelen. Voor deelnemers die een verandering moeten leiden is het cruciaal om zich bewust te zijn van de mogelijke aanpakken, met de voor-en nadelen. Daarnaast ondervinden de meeste deelnemers een doorbraak als zij ontdekken dat zij veelal één veranderaanpak hanteren die zeker niet altijd de meest effectieve is. Omgaan met weerstand Er is meestal één garantie, als je aan de zekerheden van mensen gaat tornen ontstaat er weerstand. De reflex is vaak dat de leidinggevende op de ‘overtuigingstoer’ gaat. De ervaring leert dat dit averechts werkt en de medewerker schiet vaak nog meer in de weerstand. Deelnemers krijgen inzicht hoe ze hun mensen op effectieve wijze de treden van de commitmentladder laten bewandelen en waarbij de energie van weerstand juist benut wordt in plaats van er tegen te vechten. Er worden tools aangereikt om drie dimensionaal te communiceren zodat het tijdspad ‘van weerstand naar commitment’ aanzienlijk wordt verkort.

Business Cases

Klaar om kampioen te worden?

KLAAR OM KAMPIOEN TE WORDEN?

Boek een sparringsgesprek en ontdek wat jouw organisatie nu nodig heeft om de koppositie te pakken en te behouden. 

Bedankt!

Je bericht is succesvol verzonden.