Home

Grootschalige Kick-Off

Grootschalige Kick-Off

Gezamelijke ervaring. Individuele impact.

DE M FACTOR heeft de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan honderden conferenties, teambijeenkomsten en trainingen.

We hebben daardoor specifieke expertise in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten met (grote) groepen managers en medewerkers, om deze succesvol in te zetten.

DE M FACTOR staat voor de 3E methodiek:

Educatie

Leren is vooral het ‘bekende’ in contact brengen met het ‘onbekende’ in het brein van de mens. Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden en impactvolle metaforen, zijn we in staat om complexe zaken terug te brengen tot herkenbare en hanteerbare ervaringen. Deelnemers gaan direct zelf met het geleerde aan de slag.

Entertainment

Entertainment door middel van beeld en geluid en respectvolle humor, stelt mensen open voor informatie, haalt lading uit zware boodschappen en creëert impact bij het overbrengen van een boodschap. Ons team raakt de juiste snaar bij de deelnemers van het seminar.

Empowerment

Het vergroten van de cirkel van invloed is een belangrijk resultaat van elk seminar. Deelnemers beantwoorden op een veilige, maar impactvolle manier hoe zij zichtbaar, hoorbaar en voelbaar invulling geven aan de ambitie van uw organisatie. Zo combineren we de kracht van het collectief met persoonlijke impact!

Aansluiten bij beleving en emotie van deelnemers

We hebben als team van DE M FACTOR het uitgangspunt, dat wij  beginnen ‘daar waar de ander is’.

Herkenning en erkenning van de situatie leidt bij deelnemers tot bereidheid en wil om actief te participeren. Niet alleen vooraf; ook tíjdens het programma zijn we in staat om snel en flexibel aan te blijven sluiten bij het proces binnen de groep. Zonder het resultaat uit het oog te verliezen!

Kwaliteit x Acceptatie = Resultaat

Maatwerk en flexibiliteit als kernwaarde

KLAAR OM KAMPIOEN TE WORDEN?

Boek een sparringsgesprek en ontdek wat jouw organisatie nu nodig heeft om de koppositie te pakken en te behouden. 

Bedankt!

Je bericht is succesvol verzonden.