Vernieuwing, verandering, groei of krimp van uw organisatie?

DE M FACTOR ondersteunt uw organisatie bij het ontwikkelen en begeleiden van organisatiebrede vernieuwingstrajecten.

“DE M FACTOR weet hoe je een professionele vernieuwing realiseert. En hoe je daar de juiste metaforen en middelen bij kunt inzetten. Het is inspirerend, out of the box en veilig tegelijkertijd”

ABN AMRO
Alexandra Philippi, Chief Human Resources Officer

U kunt ons vooral inzetten wanneer:

 • mens en ambitie centraal staan;
 • een appèl wordt gedaan op het vergroten van persoonlijk leiderschap;
 • een impactversneller nodig is, of een nieuwe gemeenschappelijke taal;
 • management en medewerkers écht met elkaar in gesprek moeten.
Business casesTestimonials

Type vraagstukken:

 • aanscherpen/vernieuwen van uw strategie;
 • implementatie van uw strategie naar alle lagen van de organisatie;
 • verbeteren van management- en leiderschapskwaliteiten;
 • vergroten van eigenaarschap van management en medewerkers bij bestaande veranderingen;
 • cultuurontwikkeling ten behoeve van herpositionering, fusie of overname;
 • doorvoeren van reorganisatie/herstructurering;
 • vergroten van de interne en externe gerichtheid van de organisatie;
 • teamontwikkeling.

Eerst zien dan geloven?

Deze organisaties gingen u voor