1 | Wie wij zijn

Ons website-adres is: https://mfactor.nl. Wij hebben een SSL-certificaat.
Met SSL wordt uw vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

De website wordt beheerd door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE M FACTOR BV (hierna: DE M FACTOR). DE M FACTOR is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34107966, hoofdelijk gevestigd aan de Omval 36 te Amsterdam; met een nevenvestiging aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat 23 te Amsterdam. Voor overige contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina.

2 | Welke gegevens we verzamelen en waarom

Bij het bezoeken van deze website kan DE M FACTOR gegevens van u verwerken.
Dit kan gaan om directe gegevens die u zelf invult in bijvoorbeeld ons contactformulier, als ook om indirect verkregen gegevens.

DE M FACTOR verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en websitebeheer. De opslag van informatie heeft als doel het te gebruik kunnen stellen van informatie ter behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van, of anderszins gerelateerd zijn aan DE M FACTOR.

3 | Cookies

Gegevens die indirect worden verkregen zijn bijvoorbeeld de pagina’s die u bezoekt op onze website. Opslag van deze gegevens kan vanwege het beter en sneller laten functioneren van onze website geschieden door het gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die staan opgeslagen op uw eigen computer. Deze bestanden zijn enkel opvraagbaar door de website van DE M FACTOR.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw webbrowser uitschakelen. Dit kan echter tot vertragingen leiden bij het bezoek aan deze website. Wij waarborgen uw privacy te allen tijde. Zowel de directe als indirect verkregen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor DE M FACTOR alsmede voor derden die DE M FACTOR in vertrouwen heeft genomen voor ondersteuning in de uitvoering van haar dienstverlening.

4 | Welke rechten u heeft u over uw gegevens

Al uw vragen met betrekking tot ons privacybeleid kunt u te allen tijde aan ons toesturen. Tevens kunt u ons verzoeken tot inzage in de door ons van u opgeslagen gegevens en is het mogelijk een verzoek tot verwijdering van deze gegevens in te dienen. Hierop uitgezonderd zijn gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Wij streven er naar om binnen vijf werkdagen te reageren op uw vraag en/of verzoek.

5 | Toepasselijkheid derden

Uw ingevulde contactformulier wordt door een geautomatiseerde spam detectie service geleid.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

6 | Disclaimer

De informatie op deze website dient uitsluitend ter ondersteuning van de dienstverlening door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE M FACTOR BV (hierna: DE M FACTOR).
DE M FACTOR is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34107966, hoofdelijk gevestigd aan de Omval 36 te Amsterdam; met een nevenvestiging aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat 23 te Amsterdam. DE M FACTOR heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het opstellen van alle informatie op deze website, doch kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit hiervan. Er kunnen derhalve ook geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Elke aansprakelijkheid in deze wijst DE M FACTOR nadrukkelijk van de hand. Tevens wijst DE M FACTOR er op dat de informatie op deze website niet bedoeld is als vervanging voor deskundig advies.

DE M FACTOR kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

DE M FACTOR, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor het bekijken van deze website via het internet. DE M FACTOR behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het is niet toegestaan om zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van DE M FACTOR, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

7 | Algemene Voorwaarden

Op  iedere overeenkomst van opdracht, waaronder ook deel- en vervolgdrachten, en gedane aanbiedingen en/of offertes,  aangegaan door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De M Factor BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34107966 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd onder voornoemde KvK-inschrijving

U kunt onze Algemene Voorwaarden opvragen via info@mfactor.nl