Business Case
strategie, cultuur, teamontwikkeling kernteam, kick-off alle medewerkers, implementatie hr-cyclus

Opdrachtomschrijving

  • Ondersteun ons bij het opzetten van een gedegen Missie, Visie & Strategie voor de komende jaren.
  • Help ons bij het opstellen van kernwaarden die hierbij passen en die zorgen voor professioneel èn onderscheidend gedrag binnen onze productie en naar onze klanten.
  • Ondersteun ons bij het inrichten van een topstructuur met een kernteam. Reik de directie en het kernteam handvatten aan, zodat zij hun nieuwe rol in de praktijk goed kunnen waarmaken.
  • Verzorg een inspirerende Kick Off voor al onze medewerkers waarbij de gekozen koers, de kernwaarden en de gewenste Spreek UIT/AF/AAN-cultuur wordt omarmd. Adviseer ons bij concrete borging van de ingang gezette beweging.
  • Help ons verkoopteam om de gekozen strategie concreet te vertalen naar de klantgesprekken en waarbij voldoende zelfvertrouwen ontstaat om nieuwe markten te durven betreden.

Resultaat

  • Er is een nieuwe missie & visie geformuleerd, onderbouwd met strategische doelen, pijlers met bijbehorende projecten en acties. De focus en samenhang is duidelijk verbeterd.
  • Er is een onderscheidend gedragskompas PASSIE ontwikkeld en vertaald naar concreet gedrag richting kantoor, productie en klanten.
  • De topstructuur en het kernteam zijn opgezet en pragmatisch ingericht. Het kernteam heeft met thema’s als leidinggeven aan jezelf, situationeel leiding geven en inspirerend leiderschap een groot inzicht én tools aangereikt gekregen waarmee zij hun effectiviteit als leider sterk hebben verbeterd.
  • Tijdens de kick-off is er veel nieuwe energie ontstaan over de gekozen richting. Deelnemers zijn op inspirerende wijze meegenomen in de gekozen PASSIE-cultuur en hebben een veel groter besef over hun eigen cirkel van invloed. Met de Kick Off is een duidelijke start gemaakt met nieuw normerend gedrag waardoor het UIT/AF/AAN spreken naar elkaar een stuk makkelijker is geworden.
  • Het verkoopteam is op pragmatische wijze getraind en weet de gekozen strategie te vertalen de juiste klantgroepen. Door de aangereikte tips & tricks durven zij andere ‘type’ gesprekken aan te gaan en drukken zij op ‘andere knoppen’ waardoor zij meer regie houden in de gesprekken, zowel de beurs als bij regulier prospect/klantbezoek. Hiermee is het zelfvertrouwen van de buitendienst stevig gegroeid, alsmede de verkoopresultaten.
Lees de ervaringen van Van Gils

Over onze opdrachtgever

Van Gils is dé innovatieve (private-label) producent van ijs, bavarois & desserts met specifieke voedingswensen. Zij zijn een betrouwbare partner voor de Zorg, Horeca, Catering & Retail. Segmenten die een kwalitatief en onderscheidend assortiment serieus nemen. Daarnaast bieden zij een origineel assortiment thema-desserts. Van Gils werkt voor toonaangevende klanten en maakt een gestage groei door.