Business Case
strategieontwikkeling + cultuurvernieuwing

Opdrachtomschrijving

  • Ondersteun ons bij het herformuleren van de Missie, Visie & Strategie voor de komende jaren
  • Ondersteun ons kernteam bij het proces van het ontwikkelen van inspirerende kernwaarden die passen bij onze gekozen strategie
  • Help ons bij de team- en leiderschapsontwikkeling van ons kernteam
  • Verzorg een inspirerende Kick Off voor al onze medewerkers waarbij de gekozen koers, de kernwaarden en de gewenste Spreek UIT/AF/AAN-cultuur wordt omarmd
  • Adviseer ons bij concrete borging van de in gang gezette beweging.

Resultaat

  • De bestaande missie en visie is aangescherpt waarbij meer focus en samenhang is ontstaan
  • Er is een onderscheidend gedragskompas STERK²ontwikkeld, welke vervolgens is vertaald naar concreet gedrag richting kantoor, productie en klanten
  • Het kernteam heeft zich van een ‘groep’ naar een ‘team’ ontwikkeld en hebben meer zelfinzicht gekregen omtrent inspirerend leiderschap en welk gedrag daarbij passend is. Door de aangereikte gemeenschappelijke taal staan de kernteamleden beter met elkaar in verbinding en is er een grote stap gezet in het persoonlijk leiderschap en in de Spreek UIT/AF/AAN cultuur.
  • Tijdens de Kick Off is er een collectief besef ontstaan over de gekozen richting. Deelnemers zijn op prikkelde wijze meegenomen in hoe zij zelf een concrete bijdrage aan de gekozen STERK²-cultuur kunnen geven.
Lees de ervaringen van Steenland Chocolate

Over onze opdrachtgever

Steenland wil wereldwijd mensen laten genieten van lekkere en leuke producten.
Daartoe ontwikkelen en maken zij hoog kwalitatieve,  onderscheidende  en smaakvolle ‘fun’ producten (als bijvoorbeeld chocolade munten), die uiteindelijk via hun klanten aan consumenten worden aangeboden. Zij stellen het belang van hun klant voorop. Hun marktkennis, wensen en eisen zijn bij Steenland Chocolate leidend bij het creëren van de voor hun markt juiste producten, waarbij kwaliteit, inzet, integriteit en servicegerichtheid de basis vormen van hun handelen.