Business Case
grootschalige kick-off en borging

Opdrachtomschrijving

Kerngegevens van de opdracht
Soort bijeenkomst: kick-off
Doelgroep: alle +/- 400 medewerkers van ONVZ

Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

Resultaat

Maatwerk

DE M FACTOR rolt geen panklaar programma uit, maar creëert condities en faciliteert team- en organisatieontwikkeling. Hierin leren deelnemers in toenemende mate (gaande weg) zelf de regie in handen te nemen, om zo te werken aan een ambitieuze en haalbare toekomst. Deelnemers maken een vertaalslag naar concrete acties voor hun eigen situatie.

Resultaat door kwaliteit én acceptatie

We werken met de formule ‘Kwaliteit X Acceptatie = Resultaat’.
Om tot concrete resultaten te komen tijdens het opleidingstraject is het noodzakelijk een beeld te vormen van de bestaande situatie, oorzaken van knelpunten en belemmeringen. Dit realiseren wij door een beknopte analyse te maken van de startsituatie

Lees de ervaringen van ONVZ

Over onze opdrachtgever

ONVZ is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die zich uitsluitend richt op het gebied van zorgverzekeringen. ONVZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en handelt daarmee zonder winstoogmerk. Met circa 450.000 verzekerden is ONVZ een middelgrote zorgverzekeraar. ONVZ is gevestigd in Houten