Business Case
grootschalige kick-off en borging

Opdrachtomschrijving

FloraHolland heeft samen met DE M FACTOR een drietal actieseminars voor alle medewerkers uit operationele afdelingen van FloraHolland Naaldwijk georganiseerd. In totaal hebben zo’n 1.000 medewerkers, waarvan ca. 80% werkzaam is in de dagelijkse logistieke processen binnen de bloemenveiling, actief deelgenomen aan deze massale seminars.

Tot onze grote tevredenheid is het gelukt om het merendeel van de medewerkers actief en betrokken deel te laten nemen tijdens deze bijeenkomsten. Medewerkers die vaak lang bij ons bedrijf werken en hierbinnen ook lange tijd in dezelfde functie werkzaam zijn, hebben veranderingen in het bedrijf ‘al zo vaak meegemaakt’. Dit in combinatie met een nuchtere basishouding van ‘niet te veel polonaise’ maakte de doelgroep vooraf niet tot de meest gemakkelijke.

Resultaat

FloraHolland wil de excellente dienstverlener van de wereldwijde sierteeltsector worden. Dit doel is vertaald in het programma Bloei!, waarin elk team en elke medewerker de opdracht heeft om de 4 kernwaarden Dienstverlenend, Duurzaam, Duidelijk en Durf te vertalen in het dagelijkse werk met onze klanten.

FloraHolland heeft niet gekozen voor een fraaie folder waarin de kernwaarden zijn verwoord, maar is heel actief op alle lagen in de organisatie met dit programma bezig, omdat onze medewerkers hét verschil maken. Overal is gestart met een kick-off bijeenkomst, zodat urgentie, doel en belang van Bloei! bij iedereen bekend is.

Lees de ervaringen van Flora Holland

Over onze opdrachtgever

De coöperatieve bloemenveiling FloraHolland biedt telers en klanten een netwerk van zes (inter)nationale marktplaatsen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Eelde en Veiling Rhein-Maas), een landelijk opererende bemiddelingsorganisatie (FloraHolland Connect) en een internationaal actieve afdeling Import. Veiling Rhein-Maas (Herongen, D) is een samenwerking tussen FloraHolland en Landgard. Als wereldwijd grootste veilingorganisatie verwerkt FloraHolland jaarlijks ruim 12 miljard bloemen en planten. De jaaromzet is ruim 4,1 miljard euro. Bij FloraHolland werken 4200 medewerkers.