Business Case
grootschalige kick-off en borging

Opdrachtomschrijving

Na een zeer onstuimige periode tijdens de fusie tussen ABN-AMRO en Fortis, zijn medewerkers geplaatst in compleet nieuwe teams en soms zelfs in nieuwe functies. Opdrachtgever  vond het tijd worden om te gaan bouwen.

Daarom werd ons gevraagd om de gefuseerde organisatie  te ondersteunen met slimme programma’s waarbij de top in dialoog gaat met de top 2000 managementlaag in Nederland.

Met als uitgangspunten, dat deelnemers vanuit inspiratie en kansdenken werden meegenomen, en dat het beste uit twee werelden verzilverd werd – daarbij met zorg  stilstaand bij de persoonlijke impact voor deelnemers.

Meer specifiek:

  • zorg voor een collectieve taal, waarbij de cultuurwaarden van de gefuseerde onderneming in het DNA van de leidinggevenden en uiteindelijke alle medewerkers terecht komt;
  • lever maatwerk voor de diverse business units.

Resultaat

Dit resulteerde in:

  • inspirerende leerwerk/conferenties waarin de top van afzonderlijke business-units ondersteund is bij het neerzetten van krachtige ‘compelling stories’;
  • dialoog waarbij ruimte en veiligheid is gecreëerd voor het ‘echte’ gesprek tussen deelnemers;
  • slimme integratie van het beste uit de ‘twee werelden’;
  • praktische tools om effectief samen te werken;
  • nieuwe collectieve energie en taal bij het pragmatisch doorvertalen van de nieuwe cultuurwaarden ‘vertrouwd’, ‘deskundig’ en ‘ambitieus’;
  • in het grote collectief is ruimte gecreëerd om individueel afscheid te nemen van het ‘oude’ met zicht op de toekomst;
  • praktische tool om de in gang gezette beweging ook in gang te hóuden.
Lees de ervaringen van ABN AMRO

Over onze opdrachtgever

ABN AMRO biedt particuliere, private banking en zakelijke klanten een volledig producten- en dienstenpakket aan. Ook bieden zij diepgaande financiële expertise, brede kennis van vele sectoren en een internationaal netwerk ten behoeve van nationale en internationale activiteiten. Het uitgangspunt van onze bank is het inspelen op de veranderende markt en dus op de eveneens veranderende behoeften van onze klanten. Daar vraagt deze tijd ook om. Een bank die handelt in de context en realiteit van nu, die de klant met open vizier tegemoet treedt, leert van zijn ervaringen en beseft dat niets belangrijker is dan optimale service.