Testimonial
cultuurvernieuwing + leiderschapsontwikkeling

Aan het woord

[naam?]
[functie?]

“Het gedragskompas heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan een noodzakelijke cultuurverandering”.

“Uit onderzoek bleek dat er bij het Steenland-personeel grote behoefte was aan duidelijkheid omtrent welk gedrag wel en niet gewenst is. Het ontbrak aan heldere normen en waarden en er was dus onvoldoende basis om eenduidig aan- en bij te sturen. Onder de bezielende leiding van Jeff van DE M FACTOR heeft een Steenland-kernteam duidelijke kernwaarden gedefinieerd, die het mogelijk maken om het gewenste gedrag van ieder individu per situatie zeer helder en eenduidig te beschrijven.  Dit resulteerde in een STERK² gedragskompas en heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan een noodzakelijke cultuurverandering, die geleidelijk doch duidelijk in gang is gezet.  En die alle medewerkers de helderheid en zekerheid heeft gegeven die voorheen ontbrak.”

Lees hier de business case van Steenland Chocolate