Benieuwd met welke vraag DE M FACTOR opdrachtgevers ondersteunt?

Business cases

Kies uw onderwerp en lees bij welke vraagstukken onze expertise is ingezet.

VAN GILS

strategie-team-hr-kick-off

STEENLAND

strategie - cultuur

AZ

kick-off + borging

OSSH

actieseminar

HEKOS

teams

POLITIE

kick-off + borging

BRANDWEER

cultuur - kick-off+borging

SODEXO

cultuur

MEERBUSINESS

leiderschap + cultuur

ONVZ

kick-off + borging

FLORA HOLLAND

kick-off + borging

FLORA HOLLAND

cultuur

WE FASHION

leiderschap + cultuur

BTE ROMEIN BETON

leiderschap + cultuur

JONG FOOD

strategie + cultuur

QUARIJN

cultuur + leiderschap

NOVIFLORA

cultuur

NOVIFLORA

strategie

HOLIDAY ICE

teamontwikkeling

ORO

strategieontwikkeling

ABN-AMRO

kick-off + borging

AUTOMATIC SIGNAL

strategie

Testimonials

Natuurlijk kunnen wij vertellen hoe de projecten met en bij onze opdrachtgevers zijn uitgerold. We geven liever het woord aan onze opdrachtgevers zélf. Want mede dankzij hen, delen we al meer dan 20 jaar onze kennis, ons enthousiasme en natuurlijk onze ervaring.
Deel uitmaken van ons netwerk?  U bent van harte welkom.

Testimonials strategieontwikkeling

strategieontwikkelingtestimonial
26 mei 2018

AUTOMATIC SIGNAL RIJSENHOUT (ASR)

“Door de verhelderende aanpak van DE M FACTOR hebben wij als MT in korte tijd een haarscherpe (vernieuwde) visie en strategie tot stand gebracht. Vooral de compacte opzet daarvan maakte het uiterst gemakkelijk om 'ons verhaal' middels een dynamische en interactieve kick-off over te brengen op de organisatie. In de…
cultuurvernieuwingstrategieontwikkelingtestimonial
23 april 2018

JONG FOOD

"Na jarenlang ondernemen en leidinggeven vanuit ‘boekgevoel’ hebben wij samen met DE M FACTOR structuur aangebracht in ons beleid. Wat in ons hoofd zat, is nu kort en bondig op papier gezet en is het vertrekpunt geweest om ons kernteam en uiteindelijk al onze medewerkers op inspirerende wijze mee te…
strategieontwikkelingtestimonial
23 april 2018

NOVIFLORA

“Het traject met DE M FACTOR was inspirerend en uitdagend met als belangrijkste resultaat, dat de door het MT gedragen, aangescherpte missie en strategie van de onderneming tot in de onderste lagen van de organisatie en voor alle niveaus binnen de organisatie op een dusdanige unieke manier is gebracht dat…
strategieontwikkelingtestimonial
26 mei 2018

ORO

“Tegen de achtergrond van de huidige paradigma-verschuiving in de langdurige zorg, hebben wij DE M FACTOR gevraagd ons te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuw en kansrijk perspectief voor onze toekomst. Wij hebben voor De M Factor gekozen omdat wij vooral zelf geïnspireerd wilden worden in plaats van te…
cultuurvernieuwingstrategieontwikkelingtestimonial
23 april 2018

STEENLAND CHOCOLATE

"Uit onderzoek bleek dat er bij het Steenland-personeel grote behoefte was aan duidelijkheid omtrent welk gedrag wel en niet gewenst is. Het ontbrak aan heldere normen en waarden en er was dus onvoldoende basis om eenduidig aan- en bij te sturen. Onder de bezielende leiding van Jeff van DE M…
kick-off en borgingprofessionele HR-cyclusstrategieontwikkelingteamontwikkelingtestimonial
19 juni 2018

VAN GILS

“In 2014 ben ik, nadat mijn broer de zaak had verlaten, 100% eigenaar geworden van het familiebedrijf van mijn ouders. Als verkoper een hele opgave om ook het hele management op me te nemen en een club van 45 mensen aan te sturen: 45 mensen met elke afdeling op hun eigen eilandje.…

Testimonials leiderschapsontwikkeling

leiderschapsontwikkelingtestimonial
10 december 2017

AUTOMATIC SIGNAL RIJSENHOUT (ASR)

“De dynamiek, doortastendheid en het enthousiasme van DE M FACTOR hebben heel wat losgemaakt binnen de organisatie. Er zijn meer dan ooit inzichten ontstaan over het eigen handelen, de effecten daarvan op anderen en de mogelijkheden om daar meer effectieve sturing aan te geven. Vooral de pragmatische aanpak, pakkende metaforen,…
leiderschapsontwikkelingtestimonial
16 april 2018

QUARIJN

“In de 1,5 jaar van samenwerking heeft het team van DE M FACTOR de leidinggevenden van QuaRijn in beweging gebracht met hun expertise, maar vooral met hun enthousiasme. In het MD traject voor leidinggevenden hebben zij de gesprekstechnieken en ook de visie op leiderschap ondersteund. De tweedaagse trainingen waarbij aandacht…
leiderschapsontwikkelingtestimonial
23 april 2018

WE FASHION

“Bij een eerste kennismaking met DE M FACTOR werd al snel duidelijk dat zij in staat zijn om energie te geven aan een groep mensen op een relevant onderwerp als leiderschap. Bij een nadere kennismaking bleek dat hun concept ook van toepassing zou kunnen zijn op de ondersteuning die ik…

Testimonials cultuurvernieuwing

cultuurvernieuwingtestimonial
27 mei 2018

FLORA HOLLAND

De M Factor heeft FloraHolland in beweging gebracht. Veel dank daarvoor! Timo Huges, (voormalig) CEO Dank  voor de inspirerende rol die jullie hebben gehad in het BLOEItraject. Zonder jullie hulp hadden we de ontwikkeling in 2011 nooit gemaakt. Dimitri Markides, HR Directeur Jullie enorm bedankt voor jullie betrokkenheid, vertrouwen, hulp…
cultuurvernieuwingstrategieontwikkelingtestimonial
23 april 2018

JONG FOOD

"Na jarenlang ondernemen en leidinggeven vanuit ‘boekgevoel’ hebben wij samen met DE M FACTOR structuur aangebracht in ons beleid. Wat in ons hoofd zat, is nu kort en bondig op papier gezet en is het vertrekpunt geweest om ons kernteam en uiteindelijk al onze medewerkers op inspirerende wijze mee te…
cultuurvernieuwingtestimonial
27 mei 2018

NOVIFLORA

“Door de samenwerking met DE M FACTOR zijn we er in geslaagd om de Customer Intimacy-strategie in ons bedrijf begrepen en uitgevoerd te krijgen. In vier sessies met de commerciële afdelingen, hebben we deze strategie opgedeeld in behap- en begrijpbare porties, welke uiteindelijk door de afdelingen zelf zijn vorm gegeven.…
cultuurvernieuwingtestimonial
23 april 2018

ROMEIN BETON

“We hebben ervaring met DE M FACTOR. Al eerder zijn zij betrokken geweest bij de opzet en de uitvoering van management development trajecten in ons bedrijf. Wat elke keer opvalt is enerzijds de wijze waarop men zich daadwerkelijk betrokken voelt bij de ontwikkelingsvraag vanuit de organisatie en dat koppelt aan…
cultuurvernieuwingtestimonial
29 mei 2018

SODEXO

“Onze grootste opdrachtgever ervaart dat het duidelijk zichtbaar is dat we aan de slag zijn om onze performance te verbeteren en dat ‘de rust is wedergekeerd”. "De begeleiding van DE M FACTOR van onze expeditie heeft echt geleid tot betrokkenheid van onze mensen en blijvende vernieuwing van onze organisatie”.
cultuurvernieuwingstrategieontwikkelingtestimonial
23 april 2018

STEENLAND CHOCOLATE

"Uit onderzoek bleek dat er bij het Steenland-personeel grote behoefte was aan duidelijkheid omtrent welk gedrag wel en niet gewenst is. Het ontbrak aan heldere normen en waarden en er was dus onvoldoende basis om eenduidig aan- en bij te sturen. Onder de bezielende leiding van Jeff van DE M…
cultuurvernieuwingtestimonial
26 mei 2018

STEENLAND CHOCOLATE

"Uit onderzoek bleek dat er bij het Steenland-personeel grote behoefte was aan duidelijkheid omtrent welk gedrag wel en niet gewenst is. Het ontbrak aan heldere normen en waarden en er was dus onvoldoende basis om eenduidig aan- en bij te sturen. Onder de bezielende leiding van Jeff van DE M…
cultuurvernieuwingtestimonial
27 mei 2018

WE FASHION

“Bij een eerste kennismaking met DE M FACTOR werd al snel duidelijk dat zij in staat zijn om energie te geven aan een groep mensen op een relevant onderwerp als leiderschap. Bij een nadere kennismaking bleek dat hun concept ook van toepassing zou kunnen zijn op de ondersteuning die ik…

Testimonials teamontwikkeling

teamontwikkelingtestimonial
29 mei 2018

HEKOS

“Als ondernemer ben ik geen manager, dat is heel duidelijk naar voren gekomen. Het is best confronterend als er binnen je eigen bedrijf dingen gebeuren die ik, in het belang van het bedrijf, niet goed vond gaan. Maar door gesprekken met Jeff van DE M FACTOR bleek, dat ik als…
teamontwikkelingtestimonial
27 mei 2018

HOLIDAY ICE

"Sinds 2005 werken wij samen met DE M FACTOR om onze organisatie mee te laten groeien met onze ambitieuze doelstellingen. DE M FACTOR heeft ons de afgelopen jaren enorm geholpen om onze teams verder vorm te geven en om deze optimaal samen te laten werken. Van 40 medewerkers toen, doorgroeien…
teamontwikkelingtestimonial
23 april 2018

OK PLANT

"Samen met DE M FACTOR hebben wij als eerste met ons MT en een aantal belangrijke key spelers onze vernieuwde missie en visie vastgesteld, die past bij de huidige bedrijfsvoering en cultuur van ons bedrijf. Dit helder hebben is een eerste stap om verder te bouwen aan een organisatie waarin…
kick-off en borgingprofessionele HR-cyclusstrategieontwikkelingteamontwikkelingtestimonial
19 juni 2018

VAN GILS

“In 2014 ben ik, nadat mijn broer de zaak had verlaten, 100% eigenaar geworden van het familiebedrijf van mijn ouders. Als verkoper een hele opgave om ook het hele management op me te nemen en een club van 45 mensen aan te sturen: 45 mensen met elke afdeling op hun eigen eilandje.…

Testimonials professionele hr-cyclus

teamontwikkelingtestimonial
29 mei 2018

HEKOS

“Als ondernemer ben ik geen manager, dat is heel duidelijk naar voren gekomen. Het is best confronterend als er binnen je eigen bedrijf dingen gebeuren die ik, in het belang van het bedrijf, niet goed vond gaan. Maar door gesprekken met Jeff van DE M FACTOR bleek, dat ik als…
teamontwikkelingtestimonial
27 mei 2018

HOLIDAY ICE

"Sinds 2005 werken wij samen met DE M FACTOR om onze organisatie mee te laten groeien met onze ambitieuze doelstellingen. DE M FACTOR heeft ons de afgelopen jaren enorm geholpen om onze teams verder vorm te geven en om deze optimaal samen te laten werken. Van 40 medewerkers toen, doorgroeien…
teamontwikkelingtestimonial
23 april 2018

OK PLANT

"Samen met DE M FACTOR hebben wij als eerste met ons MT en een aantal belangrijke key spelers onze vernieuwde missie en visie vastgesteld, die past bij de huidige bedrijfsvoering en cultuur van ons bedrijf. Dit helder hebben is een eerste stap om verder te bouwen aan een organisatie waarin…
kick-off en borgingprofessionele HR-cyclusstrategieontwikkelingteamontwikkelingtestimonial
19 juni 2018

VAN GILS

“In 2014 ben ik, nadat mijn broer de zaak had verlaten, 100% eigenaar geworden van het familiebedrijf van mijn ouders. Als verkoper een hele opgave om ook het hele management op me te nemen en een club van 45 mensen aan te sturen: 45 mensen met elke afdeling op hun eigen eilandje.…

Testimonials grootschalige kick-off’s en borging

kick-off en borgingtestimonial
23 april 2018

ABN-AMRO

“Het team van DE M FACTOR weet hoe je een evenement neerzet en hoe je daar de juiste metaforen en middelen bij kunt inzetten. Het is inspirerend, out of the box en veilig tegelijkertijd. Het viel me op dat DE M FACTOR in staat is om de juiste energie op…
kick-off en borgingtestimonial
30 mei 2018

AZ

“We hebben veel evenementen georganiseerd, echter dit actiesemi­nar heeft een ‘puntje-op-je stoel-ga­rantie’. Nog steeds spreek ik leden die blij zijn met deze bron van inspiratie, die direct toepasbaar is.”
kick-off en borgingtestimonial
28 mei 2018

FLORA HOLLAND

"Meest kenmerkend aan de bijdrage tot het succes vanuit DE M FACTOR, is een aantal kwaliteiten en basiselementen ‘des-M FACTOR-s’, heb ik gemerkt. Zo wordt de setting zeer zorgvuldig opgebouwd, waardoor de meeste deelnemers bij aanvang van het programma verrast worden. De humor en de consistente rode draad maken het…
kick-off en borgingtestimonial
28 mei 2018

KADASTER

"Kanjers, enorm bedankt voor jullie geweldige inzet bij onze nieuwjaarsbijeenkomst. Het was een inspirerende sessie waar veel kennis en ideeën zijn gedeeld.We hebben hartstikke fijn met jullie gewerkt en jullie leren kennen als professioneel, betrokken en zorgvuldig.Er stond toch maar mooi een geweldige productie!! De reacties zijn positief, verrassend en mensen zien…
kick-off en borgingtestimonial
28 mei 2018

MEERBUSINESS

“De professionaliteit en inzet waarmee Jeff en zijn team onze leden hebben getrakteerd op ‘Sturen in de storm’ heeft een enorm effect gehad op onze leden. De materie, die van hoog niveau is, wordt dusdanig gepresenteerd, dat het voor een ieder begrijpelijk EN herkenbaar is. Dit zorgde voor een bovengemiddeld…
kick-off en borgingtestimonial
28 mei 2018

ONVZ

"DE M FACTOR heeft een geweldige kick-off voor een veranderingstraject van ONVZ georganiseerd. Ongelofelijk wat een enthousiasme dit team van DE M FACTOR in een zaal met 400 man kan mobiliseren en welke energiegolf er daarna door je organisatie gaat! DE M FACTOR weet de perfecte mix te creëren van…
kick-off en borgingtestimonial
29 mei 2018

OSSH

"Top! Verrassend en nuttig. Sturen in de Storm is iets wat je echt ondergaat. Deelnemers waren echt onder de indruk van de spiegel en de praktische handvatten. Een absolute aanrader voor mensen die gaan voor de top!"
kick-off en borgingtestimonial
28 mei 2018

POLITIE HAAGLANDEN

"We hebben DE M FACTOR benaderd bij de start van een project waarin bejegening van elkaar en de burger centraal stond bij Politie Haaglanden. Doorslaggevende redenen om juist DE M FACTOR te kiezen waren hun vernieuwende opzet en ervaring met grootschalige trainingsprogramma’s. De methodische keuze om door middel van een…
kick-off en borgingprofessionele HR-cyclusstrategieontwikkelingteamontwikkelingtestimonial
19 juni 2018

VAN GILS

“In 2014 ben ik, nadat mijn broer de zaak had verlaten, 100% eigenaar geworden van het familiebedrijf van mijn ouders. Als verkoper een hele opgave om ook het hele management op me te nemen en een club van 45 mensen aan te sturen: 45 mensen met elke afdeling op hun eigen eilandje.…

En wat kunnen wij voor ú betekenen?

plan kosteloos een gesprek of inspiratiesessie