DE M FACTOR, uw vaste partner bij jaarlijkse teamontwikkeling

DE M FACTOR is een vast onderdeel van ons jaarplan. Onze medewerkers vragen niet óf, maar wanneer DE M FACTOR is ingepland. Een schitterend voorbeeld van een gemotiveerd team, dat vraagt naar het jaarlijkse portie vitamine M.” 

Holiday Ice
Johan Postma, Directeur

Vernieuwen = teamontwikkeling = samenwerken

De verbindende factor

Teamontwikkeling staat niet op zichzelf. Het is noodzakelijk dat een groep van mensen zich verbindt aan een collectieve ambitie.
Op basis hiervan kan worden gewerkt aan de verbinding tussen de teamleden onderling. Individuele kwaliteiten en teamrollen kunnen daarbij de samenwerking binnen een team verbeteren. In een veilige en open sfeer worden concrete afspraken gemaakt, die het realiseren van de doelstellingen van een team of organisatie ondersteunen.

In welke fase bevindt uw team zich?

Teamontwikkeling in de praktijk