Over uitdagingen

Eén van de grootste uitdagingen voor bedrijven, is het behouden van de juiste medewerkers. Professionals van de huidige generatie vragen en verlangen meer. Ze zijn gericht op persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling, passend bij hun talent én passend bij de ambitie van het bedrijf.

Onze visie op HR

In een gedegen HR-cyclus zijn professionele resultaat- en ontwikkelgesprekken crúciale momenten van de waarheid t.b.v. het binden, boeien én bewegen van de juiste medewerkers.

Herkent u dit?

Het voeren van functionerings- & beoordelingsgesprekken wordt gezien als een verplicht nummer. Een moment waar de ontwikkeling van de werknemer beperkt terugkomt en eigenlijk daarmee demotiverend werkt (uit onderzoek blijkt dat 80% van de medewerkers dit zo ervaart).  Simpelweg omdat er een aantal klassieke fouten wordt gemaakt en er door leidinggevenden op verkeerde knoppen wordt gedrukt.

Resultaat- & Ontwikkelcyclus

De Resultaat- en Ontwikkelcyclus is een nieuwe dienst van DE M FACTOR. Afgelopen jaren hebben wij onze methodiek doorontwikkeld en inmiddels draait de R&O-cyclus met succes bij tientallen bedrijven.

Integratie van gedragskompas en kernwaarden

Het unieke van onze methodiek, is dat het gedragskompas en/of de kernwaarden geïntegreerd zijn in de aanpak. Én: de medewerker wordt ‘eigenaar’ van het gesprek. Dit in tegenstelling tot de traditionele gesprekken waarbij leidinggevenden doorgaans 80% aan het woord zijn. Omdat wij over een complete tool-kit beschikken, is het mogelijk om deze R&O-cyclus in een aantal weken operationeel te hebben

Resultaat- & Ontwikkelcyclus inrichten

In samenspraak én in samenwerking met onze HR-partner Prominente Leiders, richten we de professionele Resultaat & Ontwikkelcyclus in.

De methodiek richten we op maat in naar de wensen van de opdrachtgever. In samenspraak met de directie en HR wordt een set van competenties per functiegroep bepaald én samengesteld, incl. professionele lay-out t.b.v. verslaglegging en de communicatie naar de medewerkers. Daarnaast wordt er een beknopte ‘visie op HR’ geschreven, waar de R&O-cyclus een belangrijk onderdeel van is.

Begeleiding | deel I

Vervolgens worden leidinggevenden stap voor stap begeleid in hoe dit effectief toe te passen in de praktijk.

Tijdens het eerste deel van de training wordt het team van leidinggevenden meegenomen in wat een professionele HR-cyclus inhoudt en welke overeenkomsten en verschillen dit heeft t.o.v. de oude methodiek. In korte briefing-sessies vindt een soortgelijk proces plaats voor de medewerkers.

Hierbij worden alle nieuwe formulieren zorgvuldig toegelicht en weten zowel leidinggevenden als medewerkers hoe ze zich professioneel kunnen voorbereiden op hun gesprek. Zo gaan beide partijen met meer zelfvertrouwen de gesprekken in en niet geheel onbelangrijk, wordt de nieuwe werkwijze geborgd in de HR-procedures. Met de topmanagers wordt op verzoek tevens stilgestaan bij het maken van taakstellingen.

Tijdens de training reiken wij leidinggevenden praktische handvatten t.b.v. slimme verslaglegging aan. Na het eerste deel zien zij veel meer de voordelen, nut en noodzaak van het voeren van deze gesprekken en ervaren, dat omslachtige formulieren tot het verleden behoren. Bovendien wordt duidelijk dat er meerdere mogelijkheden zijn dan alleen medewerkers naar een cursus sturen.

Begeleiding | deel II

In deel twee van de training krijgen deelnemers inzicht in hoe resultaat- en ontwikkelgesprekken ‘anno nu’ worden gevoerd. Dat is iets anders dan de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken. De deelnemers leren wat een professionele voorbereiding inhoudt en hoe gesprekken gevoerd worden.

Onder het motto ‘talking is teaching, asking is learning’ ervaren deelnemers wat je kunt bereiken met de kracht van vragen stellen. Met de inzet van een professionele acteur worden de technieken ter plekke getraind en kan men experimenteren met nieuw gedrag.

Ons advies is om deze module zo dicht mogelijk op de officiële gespreksronde met medewerkers te plannen, zodat de deelnemers kunnen oefenen met praktijk casuïstiek. Onze aanpak is altijd in co-productie met de HR-manager en afhankelijk van het ervaringsniveau, behoort één-op één coaching tot de mogelijkheden.

Business cases

HR-cyclus in de praktijk