“A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way”

Leiderschapsontwikkeling is hét fundament onder elke nieuw gekozen strategie van een organisatie. Want juist dit leiderschap van ‘keyspelers’ bepaalt zowel gedrag als cultuur binnen de organisatie. Zeker bij vernieuwing en verandering.

Keyspelers zijn de hefboom

Keyspelers zijn de formele en informele leiders binnen een organisatie, die het verschil maken tussen falen en slagen. Meer dus,  dan de formele directie of het management team. Zij hebben een cruciale rol in het verwezenlijken van de ambitie van uw organisatie. En zijn feitelijk de hefboom naar de organisatie.

Keyspelers vertalen de strategie naar operationele werkzaamheden en fungeren als ambassadeurs voor de verandering. Ze lopen voorop in de verandering met het juiste voorbeeldgedrag. Hun leiderschap is inspirerend. En uiteraard zijn zij vraagbaak en aanspreekpunt.

Het belang

Investeren in een gemeenschappelijke taal en in competenties van leidinggevenden, leidt tot vergroting van onderlinge vertrouwen en succesvolle realisatie van vernieuwing. Daarnaast is een prettige bijvangst dat er effectievere in-, uit- en doorstroom plaatsvindt binnen en tussen afdelingen!

Uw eigen ACADEMY

Om 100% aan te sluiten bij ‘daar waar de opdrachtgever is’, en om de juiste snaar te raken bij deelnemers, werken wij uitsluitend met IN-COMPANY management development-programma’s. Zodat u beschikt over uw eigen ACADEMY. Met een goede uitstraling voor het vinden, binden én boeien van de juiste medewerkers.

Hoewel iedere organisatie zijn specifieke aandachtspunt en ontwikkelvraagstuk heeft, zijn leidinggeven aan JEZELF, leidinggeven aan DE ANDER en leidinggeven aan VERANDERING veel voorkomende onderwerpen.

Uw eigen Academy starten? Lees de ervaring van anderen.

Leidinggeven
aan jezelf

Leidinggeven
aan de ander

Leidinggeven
aan verandering