DE M FACTOR heeft de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan honderden conferenties, teambijeenkomsten en trainingen.

We hebben daardoor specifieke expertise in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten met (grote) groepen managers en medewerkers, om deze succesvol in te zetten.

DE M FACTOR staat voor de 3E methodiek:

Educatie

Leren is vooral het ‘bekende’ in contact brengen met het ‘onbekende’ in het brein van de mens.
Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden en impactvolle metaforen, zijn we in staat om complexe zaken terug te brengen tot herkenbare en hanteerbare ervaringen. Deelnemers gaan direct zelf met het geleerde aan de slag.

Entertainment

Entertainment door middel van beeld en geluid en respectvolle humor, stelt mensen open voor informatie, haalt lading uit zware boodschappen en creëert impact bij het overbrengen van een boodschap. Ons team raakt de juiste snaar bij de deelnemers van het seminar.

Empowerment

Het vergroten van de cirkel van invloed is een belangrijk resultaat van elk seminar. Deelnemers beantwoorden op een veilige, maar impactvolle manier hoe zij zichtbaar, hoorbaar en voelbaar invulling geven aan de ambitie van uw organisatie. Zo combineren we de kracht van het collectief met persoonlijke impact!

Aansluiten bij beleving en emotie van deelnemers

We hebben als team van DE M FACTOR het uitgangspunt, dat wij  beginnen ‘daar waar de ander is’.

Herkenning en erkenning van de situatie leidt bij deelnemers tot bereidheid en wil om actief te participeren. Niet alleen vooraf; ook tíjdens het programma zijn we in staat om snel en flexibel aan te blijven sluiten bij het proces binnen de groep. Zonder het resultaat uit het oog te verliezen!

Kwaliteit x Acceptatie = Resultaat

We maken met onze opdrachtgever altijd een beknopte analyse van de startsituatie. We zorgen voor de juiste voorbereiding, programmering en opvolging van het seminar.  Door actief te werken aan eigenaarschap bij leidinggevenden en deelnemers, zorgen we voor maximale impact van het seminar op uw organisatieontwikkeling.

Maatwerk en flexibiliteit als kernwaarde

In elke situatie creëren we unieke condities voor de ontwikkeling van uw organisatie. Deelnemers leren zelf de regie in handen te nemen en werken zo aan een ambitieuze en haalbare toekomst. Vanuit de ambitie van uw organisatie gaan deelnemers met elkaar én zichzelf aan de slag om een vertaalslag te maken naar concrete acties voor hun eigen situatie.