De ambities van iedere organisatie worden in belangrijke mate bepaald door de heersende cultuur binnen de organisatie.

Gedeelde overtuigingen

De cultuur van een organisatie wordt bepaald door gedeelde overtuigingen, die medewerkers hebben over de organisatie, over elkaar én over klanten. Deze overtuigingen leiden tot zichtbare gedragspatronen in het dagelijkse werk. Het is van cruciaal belang te bouwen aan een ondersteunende cultuur, om die vervolgens onderdeel te laten zijn van de ambitie van de organisatie.

Normering

Daarom is het aanbrengen van normering essentieel voor het bouwen van een ondersteunende cultuur. Het biedt een concreet kader voor ontwikkeling van de cultuur en een basis voor een constructieve aanspreekcultuur.

“Een probleem is een afwijking op de norm.
Is er geen norm, dan is er feitelijk geen probleem!”

Eigenaarschap van de nieuwe cultuur

Om managers en medewerkers eigenaar te laten worden van de gewenste nieuwe cultuur is het belangrijk om iedereen op inspirerende wijze erbij te betrekken. Wij zorgen voor een goede dialoog tussen de betrokkenen waardoor er een breed begrip en eigenaarschap ontstaat in de organisatie. Het opstellen van een herkenbaar gedragskompas voor de hele organisatie is een belangrijk onderdeel van dit proces van betekenisgeving.

Kernwaarden

DE M FACTOR heeft specifieke expertise om de kernwaarden concreet door te vertalen naar een energiek gedragskompas. Door een slim ‘betrekkingsproces’ zorgen wij ervoor dat iedere afdeling, en uiteindelijk elke medewerker, het gedragskompas concreet vertaalt naar momenten van de waarheid voor zowel interne als externe klanten. De laatste stap is om met teams en medewerkers concrete afspraken te maken, HOE we ons op deze momenten van de waarheid gedragen.

Zichtbaar, hoorbaar, voelbaar

Hiermee ontstaat er een professionele norm waarbij zowel interne als externe klanten merken dat de organisatie in beweging is: zichtbaar, hoorbaar en voelbaar!