Home

Business cases

LEES ONZE

Business cases

Nieuwsgierig naar de praktijk? Blader hier in onze business cases. DE M FACTOR is al 25 jaar partner bij de realisatie van organisatie-brede vernieuwingstrajecten. Waardoor uw organisatie ellenlange trajecten bespaard blijft. En ook op korte termijn wordt al beweging gerealiseerd. Desgewenst zetten wij met impactvolle actieseminars onze unieke competentie in. Zodat wij al uw medewerkers tegelijk op inspirerende wijze prikkelen en mee krijgen om uw ambities daadwerkelijk te realiseren.

Menu

Strategieontwikkeling
Leiderschapsontwikkeling
Cultuurvernieuwing
Teamontwikkeling
Professionele HR-Cyclus
Kick-Off en Borging

Strategieontwikkeling

Automatic Signal

Opdrachtomschrijving

Begeleid ons bij de herijking van onze strategie. Inspireer ons MT om positief kritisch naar zichzelf te kijken en verstevig de onderlinge samenwerking. Help en begeleid ons bij het praktisch doorvertalen van deze strategie naar onze medewerkers, zodat onze klanten daadwerkelijk gaan merken dat wij in beweging zijn. Ondersteun ons bij een inspirerende kick off om al onze medewerkers aan te laten sluiten bij onze gekozen richting. Ondersteun ons bij de borging van de ingang gezette beweging waarbij wij zelf de regie houden. Help ons bij het ontwikkelen van de juiste leiderschapskwaliteiten voor ons MT en middenkader zodat wij onze ambities kunnen realiseren.

Resultaat

Aangescherpte en gedragen missie, visie en strategie op 2 A4-tjes.

Gedragskompas SAVE, dat is door vertaald naar alle afdelingen:

               5* Service
               Ambitieus
               Vakkundig
               Eigen verantwoordelijkheid

Zichtbare vergroting van de taakvolwassenheid en zelfstandigheid en eigenaarschap van team van leidinggevenden.

De organisatie

 

Automatic Signal Rijsenhout, kortweg ASR, is ruim 55 jaar een autoriteit op het gebied van technische beveiligingsoplossingen voor werk- en woonomgeving. Door technische creativiteit, hoge kwaliteit en servicegerichtheid werd een prominente positie op de Nederlandse beveiligingsmarkt verworven en deze wordt nog steeds bekleed. Om aan de veranderende vraag uit de beveiligingsmarkt te blijven voldoen wil ASR zich in de breedste zin ontwikkelen.

Circa 80 medewerkers.

Strategieontwikkeling

Stichting ORO

Opdrachtomschrijving

ORO vroeg ons om het management team van de stichting te begeleiden bij het aanscherpen van hun Missie, Visie en Strategie, en hen praktische handvatten aan te reiken om dit zelfstandig uit te rollen in de organisatie.

Ook ondersteunden wij hen bij  het bepalen van een inspirerende cultuur, als logisch vervolg op de gekozen strategie.

Resultaat

Er is een aangescherpte en door het MT gedragen Missie, Visie en Strategie én er is een inspirerend gedragskompas KANS ontwikkeld:

               Kracht
               Anders
               Naast
               Service

De Raad van Bestuur heeft een helder vertrekpunt voor de herinrichting van de organisatie.

De organisatie

ORO is een regionale zorgorganisatie en is met meer dan tachtig locaties stevig verankerd in gemeenten, dorpen en wijken binnen regio ‘De Peel’  in Zuid-Oost Brabant. Bij ORO werken meer dan 1250 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers.

“Een fijn leven voor onze cliënten, dat is waar wij bij ORO voor gaan. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking en voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, vinden wij zelf kiezen en zoveel mogelijk deel uitmaken van onze samenleving, belangrijke waarden. Dat is waar wij ons al jarenlang voor inzetten en dat doen wij met veel passie, in verbinding en met zorg”.

Strategieontwikkeling

Noviflora

Opdrachtomschrijving

 • Aanscherping van de missie, visie en strategie voor de komende jaren, gedragen door het MT.
 • Help ons bij het vaststellen van een ondersteunende cultuur die ons helpt onze ambities te realiseren.
 • Help ons bij het pragmatisch vertalen van de gekozen richting naar onze in- en verkoopafdeling waarbij het laden van de toegevoegde waarde strategie en professionele samenwerking centraal staat.
 • Ondersteun ons bij een inspirerende kick-off om al onze medewerkers aan te laten sluiten bij de gekozen richting om met passie voor planten en service onze belofte aan de klanten elke dag weer waar te maken.
 • Ondersteun ons bij de borging van de ingang gezette ontwikkeling waarbij wij zelf de regie houden.

Resultaat

 • Er is een aangescherpte en door MT gedragen missie, visie en strategie met daarbij een inspirerend en duidelijk gedragskompas BeFIKS welke is vertaald naar alle afdelingen in concreet dagelijks gedrag.
 • De samenwerking tussen de in- en verkoop afdeling is naar een hoger niveau getild.
 • De hele organisatie heeft aan inspirerende kick-offs deelgenomen waarna alle teams  praktisch aan de slag zijn gegaan met hun eigen verbeterpotentieel inclusief het gedragskompas BeFIKS.
 • De directie en het MT leiden en borgen de in gang gezette beweging met minimale ondersteuning van De M Factor (going concern).

De organisatie

Het familiebedrijf Noviflora is de toonaangevende aanbieder van een breed en internationaal assortiment van kamer- en tuinplanten aan de Europese groothandel en retail. Daarnaast biedt Novifora haar klanten ondersteunende diensten zoals slimme bestelsystemen, efficiënte logistieke stromen en inspiratie over de laatste trends. Het bedrijf heeft totaal 150 medewerkers.

Strategieontwikkeling

Steenland

Opdrachtomschrijving

 • Ondersteun ons bij het herformuleren van de Missie, Visie & Strategie voor de komende jaren
 • Ondersteun ons kernteam bij het proces van het ontwikkelen van inspirerende kernwaarden die passen bij onze gekozen strategie
 • Help ons bij de team- en leiderschapsontwikkeling van ons kernteam
 • Verzorg een inspirerende Kick Off voor al onze medewerkers waarbij de gekozen koers, de kernwaarden en de gewenste Spreek UIT/AF/AAN-cultuur wordt omarmd
 • Adviseer ons bij concrete borging van de in gang gezette beweging.

Resultaat

 • De bestaande missie en visie is aangescherpt waarbij meer focus en samenhang is ontstaan
 • Er is een onderscheidend gedragskompas STERK²ontwikkeld, welke vervolgens is vertaald naar concreet gedrag richting kantoor, productie en klanten
 • Het kernteam heeft zich van een ‘groep’ naar een ‘team’ ontwikkeld en hebben meer zelfinzicht gekregen omtrent inspirerend leiderschap en welk gedrag daarbij passend is. Door de aangereikte gemeenschappelijke taal staan de kernteamleden beter met elkaar in verbinding en is er een grote stap gezet in het persoonlijk leiderschap en in de Spreek UIT/AF/AAN cultuur.
 • Tijdens de Kick Off is er een collectief besef ontstaan over de gekozen richting. Deelnemers zijn op prikkelde wijze meegenomen in hoe zij zelf een concrete bijdrage aan de gekozen STERK²-cultuur kunnen geven.

De organisatie

Steenland wil wereldwijd mensen laten genieten van lekkere en leuke producten.
Daartoe ontwikkelen en maken zij hoog kwalitatieve,  onderscheidende  en smaakvolle ‘fun’ producten (als bijvoorbeeld chocolade munten), die uiteindelijk via hun klanten aan consumenten worden aangeboden. Zij stellen het belang van hun klant voorop. Hun marktkennis, wensen en eisen zijn bij Steenland Chocolate leidend bij het creëren van de voor hun markt juiste producten, waarbij kwaliteit, inzet, integriteit en servicegerichtheid de basis vormen van hun handelen.

CULTUUR- & LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Rescop

cultuur- en leiderschapsontwikkeling

Quarijn

Opdrachtomschrijving

De zorgmarkt is meer in beweging dan ooit en vraagt om ondernemend leiderschap. De M Factor is gevraagd om een management development programma te ontwikkelen en uit te voeren voor ± 60 leidinggevenden. Doorlooptijd 1,5 jaar.

 • Help ons bij het ontwikkelen van de juiste leiderschapsvaardigheden van ons managementteam en middenkader welke ons in staat stellen de gekozen missie, visie en strategie daadwerkelijk te realiseren.
 • Voorzie ons van inzichten en praktische tools om het inspirerende voorbeeld te zijn naar onze medewerkers en cliënten.
 • Ondersteun ons bij het organiseren van de verbinding tussen alle belangrijke schakels waarbij delen en leren van elkaar centraal staat.

Resultaat

 • Zichtbare, hoorbare en voelbare verbetering in het MT en de onderliggende functionele teams.
 • Nieuwe taal binnen de organisatie en duidelijker zelfbeeld bij de deelnemers van hun profiel met bijbehorende kwaliteiten en valkuilen.
 • Sterke verbetering in het persoonlijk leiderschap van de deelnemers.
 • Ontwikkeling van praktische vaardigheden om effectievere resultaat- en ontwikkelgesprekken te voeren met medewerkers.
 • Verhoging van de teameffectiviteit en saamhorigheid onderling.
 • Middenkader is met set van concrete verbetervoorstellen in stelling gebracht om gewenste vernieuwingen door te voeren.
 • Sterke verbetering in de aanspreekcultuur naar elkaar en medewerkers.

De organisatie

QuaRijn biedt senioren een breed (ondersteunings)pakket van wonen, welzijn en zorg. En heeft woonzorgcentra en woonzorgcomplexen in de gemeenten Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede en een Kennis en BehandelCentrum in Doorn en Veenendaal. Dichtbij, nieuwsgierig, gedreven en met vertrouwen, zijn de kernwaarden van waaruit we werken.
Circa 1200 medewerkers en 600 vrijwilligers.

Leiderschapsontwikkeling & cultuurvernieuwing

Romein Beton

Opdrachtomschrijving

Ondersteun ons bij het ontwikkelen en verhogen van de taakvolwassenheid, ondernemerschap en interne samenwerking van ons middenkader en aankomend talent. Met als doel dat zij de leidende coalitie worden die, vanuit de gekozen strategie, zorgt voor de gewenste beweging binnen Romein Beton en die aansluit bij de veranderende markteisen .

Resultaat

 • Aanwijsbare verbetering in het persoonlijk leiderschap van de deelnemers.
 • Duidelijk zelfbeeld bij de deelnemers van hun profiel met bijbehorende kwaliteiten en valkuilen.
 • Verhoging van de teameffectiviteit en saamhorigheid.
 • Middenkader in stelling gebracht om gewenste vernieuwingen door te voeren.
 • Sterke verbetering in de aanspreekcultuur.

De organisatie

Romein Beton ontstond in 1948 uit het aannemersbedrijf van de gebroeders Romein en heeft zich sindsdien stormachtig ontwikkeld tot een vooraanstaand bedrijf in de branche. Niet in het minst dankzij de ruim 125 medewerkers die alles in het werk stellen om aan de wens van de klant tegemoet te komen. De ontwikkeling van nieuwe producten en het verbeteren van het bestaande aanbod zijn daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Opdrachtgevers in met name de GWW-sector, maar ook vanuit industrie en railinfra weten Romein Beton dan ook te vinden wanneer zij op zoek zijn naar een oplossing voor een (infrastructureel) vraagstuk. Het bedrijf is net zo zeer thuis in boven- als ondergrondse toepassingen van prefab betonnen elementen en biedt daarmee een totaalpakket voor zelfs de meest veeleisende opdrachtgever.

CULTUUR- & LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Rescop

Leiderschapsontwikkeling & cultuurvernieuwing

WE Fashion

Opdrachtomschrijving

De fashionmarkt is sterk in beweging. Nieuwe afzetkanalen dienen zich aan en het bestaansrecht van de traditionele winkels komt in gevaar als er onvoldoende waarde wordt ervaren door de consument die steeds kritischer en vluchtiger wordt.

 • Ondersteun ons bij het laden en realiseren van de Customer-Experience gedachte van WE Fashion.
 • Help ons bij het ontwikkelen van een slim ontwerp om de Customer-Experience gedachte echt in het DNA van WE Fashion te krijgen. Fungeer hierbij als denktank, ideeëngenerator en bovenal als luis in de pels ook m.b.t. borging.
 • Ondersteun en faciliteer ons bij een aantal belangrijke workshops met het kernteam om te komen tot een uiteindelijk gedragen uitrol van het serviceconcept in alle Stores.
 • Help het kernteam bij een inspirerende overdracht naar het areateam zodat zij uiteindelijk eigenaar worden van de Customer-Experience gedachte.

Resultaat

Het kernteam is op inspirerende wijze begeleid om de Customer-Experience daadwerkelijk te laden. Hierbij zijn ontbrekende elementen toegevoegd aan bestaande uitgangspunten binnen de we-fashion formule en visie. Tijdens de pilotfase is het kernteam pragmatisch ondersteund bij het opstellen van duidelijke kaders en richtlijnen. Het kernteam is eigenaar geworden van de gekozen Customer-Experience en is opgelijnd om het gedachtengoed te implementeren in de winkels.

De organisatie

Modebedrijf WE Fashion is met ongeveer 230 winkels en 3.000 medewerkers vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk. WE inspireert mensen om hun persoonlijke stijl te waarderen. WE Fashion ambieert tot een van de meest succesvolle moderetailers van Europa te horen. Daarom richt WE Fashion zich op het versterken van de merkbeleving en het uitbreiden van het aantal verkoopkanalen. Het generen van groei is belangrijk. Voor een relevante positie in de markt én om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen.

Cultuurvernieuwing

Sodexo

Opdrachtomschrijving

 • Help ons bij de transformatie van Altys door ons te begeleiden op de procesmatige en projectmatige aspecten van deze transformatie.
 • Daarnaast : introduceer de nieuwe gewenste cultuur en zorg ervoor dat onze medewerkers deze kunnen uitdragen.
 

Resultaat

 • De gekozen richting is gecommuniceerd.
 • Management en medewerkers weten wat de impact van de keuzes op hun situatie is.
 • Kernwaarden zijn opgesteld, gecommuniceerd en uitgedragen.
 • Klanten ervaren een verbeterde dienstverlening door ondermeer een verhoogd probleemoplossend vermogen.

De organisatie

Onderdeel van de Sodexo Group, ‘s werelds grootste internationale Food & Facilities Management organisatie. Gebouwbeheer, bedrijfskleding, logistiek, restauratieve voorzieningen en andere services.
Circa 650 medewerkers.

Cultuurvernieuwing

FloraHolland

Opdrachtomschrijving

Ons doel:  Wij willen en moeten groeien naar EXCELLENTE DIENSTVERLENING

Onze vraag: Help ons bij de implementatie van de juiste cultuur

Resultaat

 • Urgentie is helder
 • Nieuwe taal is geïntroduceerd
 • Medewerkers zijn eigenaar en dragen bij aan realiseren ambitie
 • Klanten ervaren een proactieve organisatie die meedenkt, verrast en haar afspraken nakomt

De organisatie

De coöperatieve bloemenveiling FloraHolland biedt telers en klanten een netwerk van zes (inter)nationale marktplaatsen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Eelde en Veiling Rhein-Maas), een landelijk opererende bemiddelingsorganisatie (FloraHolland Connect) en een internationaal actieve afdeling Import. Veiling Rhein-Maas (Herongen, D) is een samenwerking tussen FloraHolland en Landgard. Als wereldwijd grootste veilingorganisatie verwerkt FloraHolland jaarlijks ruim 12 miljard bloemen en planten. De jaaromzet is ruim 4,1 miljard euro. Bij FloraHolland werken 4200 medewerkers.

Cultuurvernieuwing

Brandweer Haaglanden

Opdrachtomschrijving

Situatieschets
De brandweerorganisatie is sterk in beweging. Er wordt gewerkt aan samenwerking en schaalvergroting vanwege een gewenste professionaliseringsslag en de oprichting van de veiligheidsregio’s. Daarom is besloten de korpsen van de gemeenten in de regio Haaglanden te integreren tot één geregionaliseerd brandweerkorps. Vijf van deze gemeenten hebben meer dan 100.000 inwoners. De korpsen willen zo een professioneel apparaat creëren dat in
staat is om maximaal te presteren op drie pijlers van de brandweerorganisatie: kwaliteit, capaciteit en continuïteit.

Het doel is om te starten met het proces om het geregionaliseerde korps te formaliseren in Brandweerkorps Haaglanden. Het integratieprogramma dient vervolgens over te gaan in going concern. Om tot een succesvolle integratie van de negen korpsen te komen, is het essentieel dat het 2e echelon (ca. 40 managers) en uiteindelijk de medewerkers (ca. 1.000 in dienstverband en 400 vrijwilligers) de ambitie en nieuwe organisatie gaan omarmen.
Voor het werkelijk bereiken van de medewerkers is betrokkenheid en positionering van het operationeel management cruciaal.

Bij de integratie staat het motto “van denken naar doen” centraal. De brandweer heeft een sterk op de ratio gebaseerde cultuur. Managers en medewerkers zullen daarnaast ook moeten kiezen met hun hart: de juiste beleving bij de nieuwe organisatie. Tijdens het integratieproces wordt bovendien rekening gehouden met de verschillende bloedgroepen binnen het korps, namelijk management, medewerkers in dienstverband, vrijwilligers en de ondersteunende diensten.

 

Vraagstuk

Ontwerp en voer uit een op maat gesneden programma,waardoor op basis van
de gekozen pijlers leidinggevenden van Brandweer Haaglanden nieuwe gedragspatronen creëren, die ondersteunend zijn aan het realiseren van
de ambities van de geregionaliseerde brandweer en zorgen voor duurzame borging van de gewenste manier van werken in het korps.

Doelgroep
Alle + 200 leidinggevenden van brandweer Haaglanden.

Een maatwerkaanpak voor onze klant

Als antwoord op bovenstaand vraagstuk heeft DE M FACTOR vier opeenvolgende stappen uitgevoerd, die gezamenlijk hebben geleid tot zichtbare, hoorbare en voelbare verbinding tussen het management van de afzonderlijke korpsen.

Resultaat

Stap 1: voorbereiding en analyse (individuele interviews en participerend onderzoek).

Voorafgaand aan de start van het integratieprogramma is bepaald waar alle afzonderlijke korpsen en Brandweer Haaglanden als totaal stonden. Een goede voorbereiding en analyse van de uitgangssituatie heeft voor een scherp zicht gezorgd op mogelijke knelpunten of discussiepunten tijdens de integratie van de korpsen. Interventies zijn hierdoor gerichter ingezet. De analyse is gerealiseerd met behulp van het uitvoeren van een medewerkeronderzoek, interviews en participerend onderzoek

Stap 2: teambijeenkomst topleiding.

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van het integratieprogramma is het hebben van een gedeeld beeld over de ambitie met betrekking tot de regionalisering en het committment aan de uitvoering van de plannen. Daarom is samen met de ambtelijke stuurgroep (ASG) in een tweedaagse bijeenkomst het integratieprogramma opgesteld en is tegelijkertijd gestart met de uitvoering ervan. Tijdens deze bijeenkomst is de inhoudelijke koers besproken en vastgelegd. Tevens is er voldoende ruimte genomen voor een investering in teamvorming.

Stap 3: Kick-off integratieprogramma.

In de volgende stap is het hoger management gepositioneerd in het kader van de regionalisering. Zij zullen de focus en samenhang in de praktijk moeten brengen door directe sturing en voorbeeldgedrag. Dit lukt alleen als zij mede-eigenaar zijn van de ambities van Brandweer Haaglanden en bereid zijn om individueel een bijdrage te leveren aan het slagen van het integratieproces. Om dit te bewerkstelligen is een eendaagse leerwerkconferentie met het ASG en het 2de echelon van de negen korpsen georganiseerd. Hierbij is specifiek aandacht gegeven aan de rol van de leidinggevenden in het veranderingsproces en de concrete afspraken daarover.

Stap 4: Implementatie korpsbreed.

Het operationeel management heeft een cruciale rol voor de implementatie van de beoogde integratie en doorvertaling op de werkvloer. Veel van het werk van de brandweer gebeurt namelijk uit het zicht van het middenkader van de organisatie. Inzet en betrokkenheid van de operationeel leidinggevenden zijn dan essentieel om de gewenste professionalisering daadwerkelijk te sturen. Hiervoor is een kritische massa van de operationeel leidinggevenden bewust gemaakt van de noodzaak van de veranderingen, mede-eigenaar geworden en zijn zij bereid om dat te doen wat in hun invloedssfeer ligt om de beoogde professionalisering en integratie tot een succes te maken. Er zijn twee ééndaagse leerwerkconferentie georganiseerd met per dag circa 120 leidinggevenden. De expeditiemetafoor is tijdens deze conferenties ingezet.

Cultuurvernieuwing

Noviflora

Opdrachtomschrijving

Noviflora gaf ons de volgende opdracht mee:

 1. zorg dat het team van in- en verkopers op een hoger niveau komt en snapt wat Customer Intimacy-strategie precies inhoud;
 2. Help ons bij een verdere vertaling van onze gekozen Customer Intimacy-strategie naar ons team van in- en verkopers (60 medewerkers).
 3. Zorg dat de teams concrete business ideeën opleveren die vervolgens daadwerkelijk naar klanten toe vertaald kunnen worden.
 4. Help ons bij een volgende stap in de verbetering van de onderlinge samenwerking tussen in- en verkoopafdeling.
 5. Breng ons commercieel MT in stelling zodat zij de in gang gezette beweging zelfstandig kunnen voortzetten.

Resultaat

 • urgentie van gekozen strategie is helder;
 • nieuwe taal is geïntroduceerd;
 • medewerkers zijn zicht-, hoor- en voelbaar eigenaar van de gekozen richting;
 • m.b.t. het laden van de Customer Intimacy-strategie hebben alle teams hun ideeën en plannen vertaald naar concrete acties richting klanten;
 • binnen en tussen de teams onderling. zijn er concrete ontwikkelafspraken gemaakt ter verbetering van de samenwerking;
 • commercieel MT heeft zicht gekregen op hun leiderschapsrol en er zijn concrete borgingsafspraken gemaakt.

De organisatie

Het familiebedrijf Noviflora is de toonaangevende aanbieder van een breed en internationaal assortiment van kamer- en tuinplanten aan de Europese groothandel en retail. Daarnaast biedt Novifora haar klanten ondersteunende diensten zoals slimme bestelsystemen, efficiënte logistieke stromen en inspiratie over de laatste trends. Het bedrijf heeft totaal 150 medewerkers.

TEAMONTWIKKELING

Holiday Ice

Opdrachtomschrijving

Holiday Ice is in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot dé toonaangevende & innovatieve private label-producent van multipacks en impulsijs.

Door een gemiddelde jaarlijkse groei van 20 % vinden inmiddels ruim 350 miljoen ijsjes hun weg naar ruim 20 landen binnen en buiten Europa. Door het actief inzetten van onze specifieke product & marktkennis realiseren we groeikansen voor onze klanten. Onze keuze voor een organisatie met een lage overhead en flexibele productielijnen zorgt voor concurrerende prijzen. Dit betekent voor onze klanten ‘value for money’.
Gemiddeld 160 medewerkers, met ruim 210 in het hoogseizoen.

 

Door de structurele groei neemt het aantal operators, technische en operationele medewerkers van Holiday Ice toe. Ondersteun ons bij het professionaliseren van de samenwerking tussen de operators onderling, tussen de operators en de technische dienst, en tussen de afdeling bedrijfsbureau en de administratie.
Help ons bij het creëren van een ondersteunende cultuur die onze interne en externe klantgerichtheid aanzienlijk verbetert.

Resultaat

Vergroting van saamhorigheid binnen de teams.
Vergroting van het persoonlijk leiderschap bij het merendeel van de deelnemers.
Inspirerend gedragskompas SUPER, waarbij momenten van de waarheid tussen de afdelingen onderling zijn afgestemd en het nieuwe passende gedrag is bepaald.
SUPER staat voor

 • Samen – bruggen bouwen i.p.v. muren]
 • Uitstraling [enthousiast, schoon, verzorgd, opgeruimd]
 • Professioneel [hoge kwaliteit, goed zijn in je vak, doe je taak volledig en goed]
 • Eigen Verantwoordelijkheid [focus op cirkel van invloed, denk na, toon initiatief, houd het simpel]
 • Resultaatgericht [los het op, maak het af, verspil niks en verdien jezelf terug]

 

Hierdoor verbetering in de uitspreek-, afspraak- en aanspreekcultuur.

De organisatie

Holiday Ice is in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot dé toonaangevende & innovatieve private label-producent van multipacks en impulsijs.

Door een gemiddelde jaarlijkse groei van 20 % vinden inmiddels ruim 350 miljoen ijsjes hun weg naar ruim 20 landen binnen en buiten Europa. Door het actief inzetten van onze specifieke product & marktkennis realiseren we groeikansen voor onze klanten. Onze keuze voor een organisatie met een lage overhead en flexibele productielijnen zorgt voor concurrerende prijzen. Dit betekent voor onze klanten ‘value for money’.
Gemiddeld 160 medewerkers, met ruim 210 in het hoogseizoen.

TEAMONTWIKKELING

Hekos

Opdrachtomschrijving

In het kader van de groei en de realisatie van nieuwbouw, is er behoefte ontstaan om met name onze hele organisatie naar een hoger niveau te tillen.

 • Adviseer en coach ons als directie bij het inrichten van een goed productieteam waarbij de samenwerking onderling en zelfsturing aanzienlijk wordt verhoogd.
 • Geef ons team praktische tools om meer positie in te nemen naar de medewerkers.
 • Help ons bij het creëren van een ondersteunende cultuur die onze interne en externe klantgerichtheid aanzienlijk verbetert.
 • Help ons bij het verder uitrollen van dit gedachtegoed naar de rest van de organisatie.
 • Help ons bij een verdere (team)ontwikkeling van ons salesteam waarbij de onderlinge samenwerking en taakvolwassenheid wordt vergroot.
 • Help ons bij het professionaliseren van ons salesteam in vaardigheden en bij maken van onderscheidende pitches (big fat claims) in de gekozen product/markt combinaties.
 • Ondersteun ons bij het bepalen van de juiste sturing van het salesteam waarbij het juiste gedrag wordt gestimuleerd bij onze verkopers.

Resultaat

 • Effectieve inrichting van het productieteam met heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Aantoonbare verbetering in de zelfsturing van het productie team en meer rust in de productie.
 • Inspirerend gedragskompas (SUPER) waarbij momenten van de waarheid en het nieuwe passende gedrag is bepaald.
   • Samen: Bruggen bouwen i.p.v. muren
   • Uitstraling: Enthousiast, Schoon, Verzorgd, Opgeruimd.
   • Professioneel:  Hoge kwaliteit, goed zijn in je vak, doe je taak volledig en goed.
   • Eigen verantwoordelijkheid: Focus op cirkel van invloed, denk na, toon initiatief, houd het simpel.
   • Resultaatgericht: Los het op, maak het af, verspil niks en verdien jezelf terug.
 • Verbetering in de uitspreek, afspraak en aanspreekcultuur.
 • Inspirerende betrekkingssessies waarbij gehele organisatie is meegenomen in gedragskompas SUPER.
 • Ontwikkeling van het salesteam waarbij de salesvaardigheden zijn verhoogd en  overtuigende salespitches zijn gecreëerd welke hebben geleid tot meer zelfvertrouwen en eenvoudiger maken van afspraken bij potentiële klanten.
 • Verandering in aansturing en coaching waardoor het juiste gedrag van verkopers wordt gestimuleerd.

De organisatie

Hekos Oriëntal Food b.v. is al meer dan 30 jaar, dé toonaangevende specialist als het gaat om het produceren van oosterse snacks en de originele spekkoek voor de professionele keuken, bakkers en slagers. Hekos produceert, onder BRC-certificaat, op de eigen productielocatie in Nederland een uniek diepvriesassortiment. Met ons exclusieve fingerfood assortiment en spekkoek, in combinatie met onze speciale, originele en opvallende serveermogelijkheden en tafelkaart, kunnen onze klanten zich onderscheiden in de markt. Al jarenlang worden onze kwalitatief hoogwaardige producten uitgeleverd via alle (horeca)groothandels.

Dit betekent dat wij onze klanten een onderscheidend assortiment aanbieden, dat hen extra omzet en marge brengt. Daarnaast ondersteunen wij met onze buitendienst onze klanten met advies en informatie uit de markt waardoor zij nog succesvoller kunnen zijn in de markt.

strategie, cultuur, teamontwikkeling kernteam, kick-off alle medewerkers, implementatie hr-cyclus

Van Gils

Opdrachtomschrijving

 • Ondersteun ons bij het opzetten van een gedegen Missie, Visie & Strategie voor de komende jaren.
 • Help ons bij het opstellen van kernwaarden die hierbij passen en die zorgen voor professioneel èn onderscheidend gedrag binnen onze productie en naar onze klanten.
 • Ondersteun ons bij het inrichten van een topstructuur met een kernteam. Reik de directie en het kernteam handvatten aan, zodat zij hun nieuwe rol in de praktijk goed kunnen waarmaken.
 • Verzorg een inspirerende Kick Off voor al onze medewerkers waarbij de gekozen koers, de kernwaarden en de gewenste Spreek UIT/AF/AAN-cultuur wordt omarmd. Adviseer ons bij concrete borging van de ingang gezette beweging.
 • Help ons verkoopteam om de gekozen strategie concreet te vertalen naar de klantgesprekken en waarbij voldoende zelfvertrouwen ontstaat om nieuwe markten te durven betreden.

Resultaat

 • Er is een nieuwe missie & visie geformuleerd, onderbouwd met strategische doelen, pijlers met bijbehorende projecten en acties. De focus en samenhang is duidelijk verbeterd.
 • Er is een onderscheidend gedragskompas PASSIE ontwikkeld en vertaald naar concreet gedrag richting kantoor, productie en klanten.
 • De topstructuur en het kernteam zijn opgezet en pragmatisch ingericht. Het kernteam heeft met thema’s als leidinggeven aan jezelf, situationeel leiding geven en inspirerend leiderschap een groot inzicht én tools aangereikt gekregen waarmee zij hun effectiviteit als leider sterk hebben verbeterd.
 • Tijdens de kick-off is er veel nieuwe energie ontstaan over de gekozen richting. Deelnemers zijn op inspirerende wijze meegenomen in de gekozen PASSIE-cultuur en hebben een veel groter besef over hun eigen cirkel van invloed. Met de Kick Off is een duidelijke start gemaakt met nieuw normerend gedrag waardoor het UIT/AF/AAN spreken naar elkaar een stuk makkelijker is geworden.
 • Het verkoopteam is op pragmatische wijze getraind en weet de gekozen strategie te vertalen de juiste klantgroepen. Door de aangereikte tips & tricks durven zij andere ‘type’ gesprekken aan te gaan en drukken zij op ‘andere knoppen’ waardoor zij meer regie houden in de gesprekken, zowel de beurs als bij regulier prospect/klantbezoek. Hiermee is het zelfvertrouwen van de buitendienst stevig gegroeid, alsmede de verkoopresultaten.
 •  

De organisatie

Van Gils is dé innovatieve (private-label) producent van ijs, bavarois & desserts met specifieke voedingswensen. Zij zijn een betrouwbare partner voor de Zorg, Horeca, Catering & Retail. Segmenten die een kwalitatief en onderscheidend assortiment serieus nemen. Daarnaast bieden zij een origineel assortiment thema-desserts. Van Gils werkt voor toonaangevende klanten en maakt een gestage groei door.

GROOTSCHALIGE KICK-OFF & BORGING

VAN DUUREN

grootschalige kick-off en borging

FloraHolland

Opdrachtomschrijving

FloraHolland heeft samen met DE M FACTOR een drietal actieseminars voor alle medewerkers uit operationele afdelingen van FloraHolland Naaldwijk georganiseerd. In totaal hebben zo’n 1.000 medewerkers, waarvan ca. 80% werkzaam is in de dagelijkse logistieke processen binnen de bloemenveiling, actief deelgenomen aan deze massale seminars.

Tot onze grote tevredenheid is het gelukt om het merendeel van de medewerkers actief en betrokken deel te laten nemen tijdens deze bijeenkomsten. Medewerkers die vaak lang bij ons bedrijf werken en hierbinnen ook lange tijd in dezelfde functie werkzaam zijn, hebben veranderingen in het bedrijf ‘al zo vaak meegemaakt’. Dit in combinatie met een nuchtere basishouding van ‘niet te veel polonaise’ maakte de doelgroep vooraf niet tot de meest gemakkelijke.

Resultaat

FloraHolland wil de excellente dienstverlener van de wereldwijde sierteeltsector worden. Dit doel is vertaald in het programma Bloei!, waarin elk team en elke medewerker de opdracht heeft om de 4 kernwaarden DienstverlenendDuurzaamDuidelijk en Durf te vertalen in het dagelijkse werk met onze klanten.

FloraHolland heeft niet gekozen voor een fraaie folder waarin de kernwaarden zijn verwoord, maar is heel actief op alle lagen in de organisatie met dit programma bezig, omdat onze medewerkers hét verschil maken. Overal is gestart met een kick-off bijeenkomst, zodat urgentie, doel en belang van Bloei! bij iedereen bekend is.

De organisatie

De coöperatieve bloemenveiling FloraHolland biedt telers en klanten een netwerk van zes (inter)nationale marktplaatsen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Eelde en Veiling Rhein-Maas), een landelijk opererende bemiddelingsorganisatie (FloraHolland Connect) en een internationaal actieve afdeling Import. Veiling Rhein-Maas (Herongen, D) is een samenwerking tussen FloraHolland en Landgard. Als wereldwijd grootste veilingorganisatie verwerkt FloraHolland jaarlijks ruim 12 miljard bloemen en planten. De jaaromzet is ruim 4,1 miljard euro. Bij FloraHolland werken 4200 medewerkers.

grootschalige kick-off en borging

ONVZ

Opdrachtomschrijving

Kerngegevens van de opdracht
Soort bijeenkomst: kick-off
Doelgroep: alle +/- 400 medewerkers van ONVZ

Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

 

Resultaat

Maatwerk

DE M FACTOR rolt geen panklaar programma uit, maar creëert condities en faciliteert team- en organisatieontwikkeling. Hierin leren deelnemers in toenemende mate (gaande weg) zelf de regie in handen te nemen, om zo te werken aan een ambitieuze en haalbare toekomst. Deelnemers maken een vertaalslag naar concrete acties voor hun eigen situatie.

Resultaat door kwaliteit én acceptatie

We werken met de formule ‘Kwaliteit X Acceptatie = Resultaat’.
Om tot concrete resultaten te komen tijdens het opleidingstraject is het noodzakelijk een beeld te vormen van de bestaande situatie, oorzaken van knelpunten en belemmeringen. Dit realiseren wij door een beknopte analyse te maken van de startsituatie

De organisatie

ONVZ is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die zich uitsluitend richt op het gebied van zorgverzekeringen. ONVZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en handelt daarmee zonder winstoogmerk. Met circa 450.000 verzekerden is ONVZ een middelgrote zorgverzekeraar. ONVZ is gevestigd in Houten

grootschalige kick-off en borging

ABN AMRO

Opdrachtomschrijving

Na een zeer onstuimige periode tijdens de fusie tussen ABN-AMRO en Fortis, zijn medewerkers geplaatst in compleet nieuwe teams en soms zelfs in nieuwe functies. Opdrachtgever  vond het tijd worden om te gaan bouwen.

Daarom werd ons gevraagd om de gefuseerde organisatie  te ondersteunen met slimme programma’s waarbij de top in dialoog gaat met de top 2000 managementlaag in Nederland.

Met als uitgangspunten, dat deelnemers vanuit inspiratie en kansdenken werden meegenomen, en dat het beste uit twee werelden verzilverd werd – daarbij met zorg  stilstaand bij de persoonlijke impact voor deelnemers.

Meer specifiek:

 • zorg voor een collectieve taal, waarbij de cultuurwaarden van de gefuseerde onderneming in het DNA van de leidinggevenden en uiteindelijke alle medewerkers terecht komt;
 • lever maatwerk voor de diverse business units.

Resultaat

Dit resulteerde in:

 • inspirerende leerwerk/conferenties waarin de top van afzonderlijke business-units ondersteund is bij het neerzetten van krachtige ‘compelling stories’;
 • dialoog waarbij ruimte en veiligheid is gecreëerd voor het ‘echte’ gesprek tussen deelnemers;
 • slimme integratie van het beste uit de ‘twee werelden’;
 • praktische tools om effectief samen te werken;
 • nieuwe collectieve energie en taal bij het pragmatisch doorvertalen van de nieuwe cultuurwaarden ‘vertrouwd’, ‘deskundig’ en ‘ambitieus’;
 • in het grote collectief is ruimte gecreëerd om individueel afscheid te nemen van het ‘oude’ met zicht op de toekomst;
 • praktische tool om de in gang gezette beweging ook in gang te hóuden.

De organisatie

ABN AMRO biedt particuliere, private banking en zakelijke klanten een volledig producten- en dienstenpakket aan. Ook bieden zij diepgaande financiële expertise, brede kennis van vele sectoren en een internationaal netwerk ten behoeve van nationale en internationale activiteiten. Het uitgangspunt van onze bank is het inspelen op de veranderende markt en dus op de eveneens veranderende behoeften van onze klanten. Daar vraagt deze tijd ook om. Een bank die handelt in de context en realiteit van nu, die de klant met open vizier tegemoet treedt, leert van zijn ervaringen en beseft dat niets belangrijker is dan optimale service.

 

actieseminar Sturen in de Veranderstorm

SC Heerenveen

Opdrachtomschrijving

Organiseer voor onze business clubleden jullie inspirerende actieseminar Sturen in de Veranderstorm.

Resultaat

 • Ruim 300 deelnemers zijn voorzien van concrete handvatten omtrent missie/visie en strategie.
 • Zicht op het creëren van ondersteunde cultuur en hoe je zelf als leider het inspirerende voorbeeld kunt zijn.
 • Concrete tips hoe je een goede salespitch kunt maken voor je eigen organisatie en daarmee meer afspraken kunt scoren bij potentiele klanten.
 • Tips hoe het eigen persoonlijk leiderschap te vergroten.
 • Gemiddelde beoordeling van deelnemers 8.5.

De organisatie

Sportclub Heerenveen biedt tal van zakelijke samenwerkingsmogelijkheden.
Met de Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen (OSSH) biedt sc Heerenveen ondernemers de mogelijkheid om aan te sluiten bij de grootste businessclub binnen het Nederlands betaald voetbal. Dit netwerk van ruim 1.000 bedrijven, die zich hebben verbonden via sc Heerenveen biedt een springplank naar zakelijk succes.

leer-werkconferenties kick-off en borging

Politie Haaglanden

Opdrachtomschrijving

Situatieschets
De politie organisaties in Nederland staan doorlopend in de belangstelling van de politiek, de maatschappij (via de burgers) en uiteraard ook van de eigen medewerkers. Dit gebeurt veelal met een kritische blik naar de bijdragen die politiewerk levert aan de zorgtaken en veiligheid in Nederland. De korpsambitie wordt dan ook voortdurend vernieuwd en aangescherpt. Uit de politiemonitor bleek dat de externe klanttevredenheid van de politie gedaald is. Vervolgens is door de korpsleiding een congruent besluit genomen, namelijk door te kiezen voor een ambitie die zichtbaar, hoorbaar en voelbaar voor de gehele organisatie moet worden:

Excellent politiewerk: hart voor de burger en collega’s & hard tegen criminaliteit!

Om deze ambitie korpsbreed in de organisatie te verankeren en te borgen,
heeft de korpsleiding ervoor gekozen om de expertise van De M Factor in te zetten: het implementeren en begeleiden van grote veranderingstrajecten.
Gezamenlijk zijn er een aantal stappen gedefinieerd:

 • De politie formeert een stuurgroep die een plan van aanpak maakt waarbij de vastgestelde ambitie centraal staat. Tevens bewaakt zij inhoudelijk het traject. Zodoende blijft de politie eigenaar van het traject.
 • 10 Gouden korpsbrede gedragsregels definiëren als beroepshouding.
 • 9 Leer- /werkconferenties uitvoeren om een bewustwordingsproces op gang te zetten ten aanzien van ‘hart voor de burger en hard tegen criminaliteit’ en de 10 gouden korpsbrede gedragsregels.
 • De korpsambitie verankeren in werkprocessen en onderdeel laten vormen van opleidingsprogramma’s.
 

Vraagstuk

Hoe brengen wij een veranderingsproces van bewustwording op gang zodat de ambitie “Excellent politiewerk: hart voor de burger en collega’s & hard tegen criminaliteit!” gaat leven binnen de organisatie, en zich gaat manifesteren in zichtbaar, hoorbaar en voelbaar gedrag?

In het kader van dit vraagstuk onderscheidt De M Factor binnen haar eigen werkgebied de volgende twee aandachtsgebieden:

 • Vertrekpunt veranderproces:
  Leer- /werkconferenties met de focus op interne en externe klant. Bij de interne klant wordt verstaan collega’s en/of andere teams, waarbij nadruk ligt op het “geheel is meer dan de som der delen (bron: systeemtheorie)”. De 10 gouden gedragsregels dienen bij dit proces als ondersteuning.
 • Interventieplan:
  Maatwerk interventies in de vorm van denktank/klankbordfunctie over strategie en beleid naar de korpsleiding, ontwikkelen resultaten management betreffende burgergerichtheid en teamontwikkeling op alle niveaus.

Doelgroep

Alle + 5.500 medewerkers van Politie Haaglanden.
Een maatwerkaanpak voor onze klant.

 

Resultaat

Doelstellingen seminar “Expeditie hart voor de burger en hard tegen criminaliteit”:

 • Erkenning en waardering vanuit de korpsleiding richting medewerkers.
 • Motiveren en inspireren (het vergroten van de bedrijfstrots).
 • Boodschap moet theoretisch onderbouwd worden.
 • Aansluiten bij de actuele situatie rondom het imago van de politie en het werk.
 • Kern: individuele inzet leidt tot collectieve resultaten; samen staan we sterk. Relatie leggen tussen het abstracter groter geheel (bijvoorbeeld de politie en de klanttevredenheid) en de concrete persoonlijke situatie (Wat kan ik doen om dit te verbeteren? Welke handelingen van mij hebben welk effect op het groter geheel?).
 • Verband leggen tussen eigen houding en het effect daarvan.
 • Medewerkers met en voor elkaar aan de slag.
  Zelf vorm en inhoud willen geven aan de focus om verbeterde resultaten te behalen op de interne- en externe dienstverlening.

De input van de stuurgroep, korpsleiding en de expertise van DE M FACTOR hebben er toe geleid dat er een uniek programma ontwikkeld is in de vorm van een leer- /werkconferentie. Hierbij hebben we de balans weten te vinden tussen Educatie, Entertainment  en Empowerment zodat ook een zaal, bestaande uit een dwarsdoorsnede van 550 politiemedewerkers geïnspireerd en betrokken bleef, onder de leiding van Jeff Kooijman, directeur DE M FACTOR.

Het programma bood ruimte voor interactie met 550 deelnemers! De politie had de opdracht gegeven om naast grootschalige aanpak van de leer- /werkconferentie de aandacht te vestigen op het individu. In de workshops werden subgroepen, onder leiding van senior organisatie-adviseurs van De M Factor, aan het werk gezet met de plenair behandelde theorie.

De unieke combinatie van Edmond Öfner, Noordpool Expeditie Leider en DE M FACTOR gaf een inspirerende metafoor, de expeditie. De samenwerking, werkdruk, motivatie, communicatie, eigen verantwoordelijkheid en ook de zwakke punten of conflictsituaties vormden leerpunten voor alle deelnemers. Met behulp van schitterende dia’s en videofragmenten werd het thema “samenwerking” blootgelegd. Tevens zorgde DE M FACTOR ervoor dat op didactische wijze de juiste vertaalslag werd gemaakt naar de bedrijfsdoelstellingen van Politie Haaglanden. Tot slot werden de persoonlijke ambities bepaald (wat neem je mee en wat laat je achter?) en verankerd middels het doorslaan van een houten plank. De deelnemers kwamen er achter dat alleen fysieke kracht niet voldoende is om de plank doormidden te slaan!

 

“In het najaar hebben 9 leer- /werkconferenties plaatsgevonden voor alle ± 5.500 medewerkers van de politie. Het aantal deelnemers varieerde van 550 tot 600 per conferentie. De conferenties werden door het merendeel van de deelnemers hoog gewaardeerd en gaven veel nieuwe aanknopingspunten voor de organisatie alsmede voor de bureaus om de cultuurverandering verder vorm te geven. DE M FACTOR is nog steeds partner bij het borgen van de implementatie binnen het korps. Dit gebeurt in de vorm van een denktank/klankbordfunctie voor directie en management.

DE M FACTOR draagt ook operationeel bij in het doorontwikkelen van beleid en strategie rondom burgergerichtheid. Hiermee leveren wij tevens een bijdrage aan vervolgsessies op bureauniveau. Dit betekent dat er wordt aangesloten op specifieke aandachtspunten binnen de diverse ploegen van een bureau met betrekking tot burgergerichtheid en teamontwikkeling.

grootschalige kick-off en borging

MeerBusiness

Opdrachtomschrijving

Wij werden door MeerBusiness gevraagd, het – in hun woorden – beproefde en inspirerend actieseminar Sturen in de Storm te organiseren voor de business clubleden van MeerBusiness.

 

MeerBusiness Haarlem-IJmond is hét ondernemersplatform om meer business te genereren bij regionale ondernemers. MeerBusiness biedt een zakelijk netwerk en businessinformatie, die leden in staat stelt om zichtbaar en directer zaken te doen. Door actief aan het platform mee te doen, krijgt men een prominentere positie in het bedrijfsleven van Haarlem, IJmond e.o. Een positie die het zakendoen wel heel makkelijk maakt.

Resultaat

 • Ruim 100 deelnemers zijn voorzien van concrete handvatten omtrent missie/visie en strategie.
 • Zicht op het creëren van ondersteunde cultuur en hoe je zelf als leider het inspirerende voorbeeld kunt zijn.
 • Concrete tips hoe je een goede salespitch kunt maken voor je eigen organisatie en daarmee meer afspraken kunt scoren bij potentiele klanten.
 • Tips hoe het eigen persoonlijk leiderschap te vergroten.
 • Gemiddelde beoordeling van deelnemers bedroeg 9.1.
 • Dan kort de opdrachtgevers aan het woord.

De organisatie

MeerBusiness Haarlem-IJmond is hét ondernemersplatform om meer business te genereren bij regionale ondernemers. MeerBusiness biedt een zakelijk netwerk en businessinformatie, die leden in staat stelt om zichtbaar en directer zaken te doen. Door actief aan het platform mee te doen, krijgt men een prominentere positie in het bedrijfsleven van Haarlem, IJmond e.o. Een positie die het zakendoen wel heel makkelijk maakt.

KLAAR OM KAMPIOEN TE WORDEN?

Boek een sparringsgesprek en ontdek wat jouw organisatie nu nodig heeft om de koppositie te pakken en te behouden. 

Bedankt!

Je bericht is succesvol verzonden.