Paul de Hont,
Algemeen Directeur

De opdrachtgever aan het woord
“Door de verhelderende aanpak van De M Factor hebben wij als MT in korte tijd een haarscherpe (vernieuwde) visie en strategie tot stand gebracht. Vooral de compacte opzet daarvan maakte het uiterst gemakkelijk om “ons verhaal” middels een dynamische en interactieve Kick-off over te brengen op de organisatie. In de aansluitende periode is vervolgens onder begeleiding van
De M Factor in wisselende groepen gewerkt aan de vertaling van ideeën naar daadwerkelijke realisatie. Daarbij is in sommige gevallen ook met een acteur getraind om zoveel mogelijk de werkelijkheid te benaderen. Dit traject heeft vele nieuwe inzichten gegeven, ook juist op persoonlijk vlak, waardoor zowel het bedrijf als ook de medewerkers meer en meer in hun kracht zijn komen te staan.”

Paul de Hont, Algemeen Directeur
Automatic Signal Rijsenhout