Politie Haaglanden

Onze klant en de toekomst met De M Factor

Onder leiding van De M Factor hebben 9 leer- /werkconferenties plaatsgevonden voor alle ± 5.500 medewerkers van de politie. Het aantal deelnemers varieerde van 550 tot 600 per conferentie. De conferenties werden door het merendeel van de deelnemers hoog gewaardeerd en gaven veel nieuwe aanknopingspunten voor de organisatie alsmede voor de bureaus om de cultuurverandering verder vorm te geven. De M Factor is nog steeds partner bij het borgen van de implementatie binnen het korps. Dit gebeurt in de vorm van een denktank/klankbordfunctie voor directie en management.

De M Factor draagt ook operationeel bij in het doorontwikkelen van beleid en strategie rondom burgergerichtheid. Hiermee leveren wij tevens een bijdrage aan vervolgsessies op bureauniveau.

Dit betekent dat er wordt aangesloten op specifieke aandachtspunten binnen de diverse ploegen van een bureau met betrekking tot burgergerichtheid en teamontwikkeling.