Randstad Zorg – Johan Doornenbal, directeur RZ

De opdrachtgever aan het woord
“De samenwerking tussen Randstad Zorg en De M Factor is als zeer positief ervaren door Johan Doornenbal, directeur RZ, en zijn MT. Ook de deelnemers van de seminars waren erg tevreden. De seminars zijn gemiddeld beoordeeld met een 8,9. Een uitstekende indicatie van de impact van deze interventies! Vooral de directe koppeling van cultuurverandering aan een doorleefde strategische ambitie is belangrijk gevonden. Daarnaast is een consistente en concrete vertaling van een lange termijn strategische ambitie naar begrijpelijke keuzes en acties in het hier en nu gewaardeerd.

De M Factor heeft nog steeds contact met de opdrachtgever over de voortgang en resultaten van dit proces. Concreet punt van aandacht is het vasthouden van de energie van de interventies in het licht van het relatief hoge verloop dat de uitzendbranche kent.”