Noviflora – NAAM

De opdrachtgever aan het woord
Het traject met De M Factor was inspirerend en uitdagend met als belangrijkste resultaat, dat de door het MT gedragen, aangescherpte missie en strategie van de onderneming tot in de onderste lagen van de organisatie en voor alle niveaus binnen de organisatie op een dusdanige unieke manier is gebracht dat dit een wezenlijke bedrage heeft geleverd aan verduidelijking van de richting en van het gewenste gedrag.

(NAAM). (FUNCTIE)