Johan Stellingwerf, CEO Sodexo Altys
Mirella Bouweriks, HR directeur Sodexo

De opdrachtgever aan het woord
“Onze grootste opdrachtgever ervaart dat het duidelijk zichtbaar is dat we aan de slag zijn om onze performance te verbeteren en dat ‘de rust is wedergekeerd”.

Johan Stellingwerf, Senior Vice President Benelux Sodexo Altys

“De begeleiding van De M Factor van onze expeditie heeft echt geleid tot betrokkenheid van onze mensen en blijvende vernieuwing van onze organisatie”.
Mirella Bouweriks, HR directeur Sodexo 

Sodexo