Jan Roelofs,
Lid Raad van Bestuur ORO

De opdrachtgever aan het woord
“Tegen de achtergrond van de huidige paradigmashift in de langdurige zorg, hebben wij De M Factor gevraagd ons te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuw en kansrijk perspectief voor onze toekomst. Wij hebben voor De M Factor gekozen omdat wij vooral zelf geïnspireerd wilden worden in plaats van te worden gestuurd door waarheden van anderen. Inmiddels zijn we stevig ‘op stoom’ met onze organisatievernieuwing en kijken we terug op een prachtig traject met De M Factor, dat ons veel heeft gebracht.

Met De M Factor werk je samen en dat is heel wat anders dan je te laten adviseren.”

Jan Roelofs, Lid Raad van Bestuur ORO
Stichting ORO