Ad de Jong en Corry van den Nieuwendijk

De opdrachtgever aan het woord
“In de 1,5 jaar van samenwerking heeft het M Factor team de leidinggevenden van QuaRijn in beweging gebracht met hun expertise maar vooral met hun enthousiasme. In het MD traject voor leidinggevenden hebben zij de gesprekstechnieken maar ook de visie op leiderschap ondersteund. De tweedaagse trainingen waarbij aandacht voor je zelf, aandacht voor een ander en aandacht voor veranderingen centraal stonden hebben ervoor gezorgd dat onze leidinggevenden meer in positie zijn gekomen en hun verantwoordelijkheden meer dan voorheen pakten. De klantvriendelijkheid en de servicegerichtheid van het team van De M Factor heeft QuaRijn als zeer positief ervaren.”

Ad de Jong, (voormalig) bestuurder stichting QuaRijn
Corry van den Nieuwendijk, (voormalig) Manager HRM