Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is een onvermijdelijk en belangrijk onderdeel van elk vernieuwingsproces.

Het kan gaan om een leidinggevend team van enkele personen tot en met een groep van honderden, die met elkaar een ambitie moeten realiseren. Mensen die goed samenwerken kunnen bergen werk verzetten. Daarvoor is het nodig teamleden op een respectvolle manier te confronteren met hun eigen houding, gedrag en de patronen die daaruit voortvloeien.
Het doorbreken van die patronen hebben een positief gevolg voor de communicatie.

Teamontwikkeling staat niet op zich. Het is noodzakelijk dat een groep van mensen zich verbindt aan een collectieve ambitie. Op basis hiervan kan gewerkt worden aan een verbinding tussen teamleden onderling. Op basis van individuele kwaliteiten en teamrollen kan de samenwerking binnen een team worden verbeterd. In een veilige en open sfeer worden concrete afspraken gemaakt, die het realiseren van de doelstellingen van een team of organisatie ondersteunen.

Het fundament van elk team is onderling vertrouwen en gevoel van veiligheid. Stapsgewijs bouwen we aan het vertrouwen en veiligheid binnen een team. We leggen verbinding op het niveau van individuele overtuigingen en drijfveren. Met onze aanpak helpen we teams inzicht te krijgen in de eigen positie en die van de ander. Deze inzichten worden omgezet in concrete  ontwikkelstappen, die de effectiviteit en het werkplezier van het hele team vergroten.