Strategieontwikkeling

Een gedragen strategie levert richting en energie op, die nodig is om als organisatie succesvol te zijn. Strategieontwikkeling is daarom vaak start van een vernieuwingsproces en schetst het wenkend perspectief voor de komende 3 à 4 jaar. Een succesvolle strategie start met een gevoel van urgentie. Dit urgentiebesef is belangrijk om scherpe en lastige keuzes te kunnen maken. Onze aanpak is er op gericht dit gevoel te delen met alle betrokkenen van een strategieproces en om te zetten in concrete acties.

Een effectieve strategie is ambitieus, goed onderbouwd, geeft antwoord op deze 7 vragen en past uiteindelijk op 2 A4-tjes. In onze visie, is de kennis en ervaring om een gedegen koers te bepalen, grotendeels aanwezig in uw eigen organisatie. Onze aanpak is erop gericht deze kennis en ervaring te ontsluiten en om te zetten in concrete keuzes voor de toekomst. Bovendien is het belangrijk dat deze overdraagbaar en realiseerbaar is. Wij werken daarom altijd concrete ontwikkelpaden uit, deze vormen zijn een dashboard tijdens de strategie over een lange periode. Binnen een leidinggevend team zorgen wij voor focus en samenhang en bieden een handvat om op koers te blijven.

Het betrekken van de operationele leidinggevenden bij de strategieontwikkeling is onze core business. Zij geven vorm aan de strategie in de praktijk en bepalen in hoge mate wat klanten ervaren. Wij organiseren bijeenkomsten, waarin tientallen en soms zelfs honderden, managers en medewerkers de kans krijgen om de koers van uw organisatie te doorleven en verder aan te scherpen. Zij zetten deze vervolgens zelf om in concrete acties die zij met hun directe collega’s kunnen ondernemen om bij te dragen in de praktijk.