Leiderschapsontwikkeling

Mensen zijn de sleutel tot succes! Niet de kwaliteit van de machines en systemen of de effectiviteit van de processen en procedures bepalen het resultaat, maar de wijze waarop mensen er gebruik van maken of ze uitvoeren. Keyspelers zijn de formele én informele leiders binnen een organisatie, die het verschil maken tussen falen of slagen. Dit is dus meer dan de formele directie of het Management Team.

Keyspelers hebben dus een cruciale rol in het verwezenlijken van de ambitie van uw organisatie. Zij zijn feitelijk de hefboom naar de organisatie toe en daarom verantwoordelijk voor:

  • Het vertalen van de strategie naar operationele werkzaamheden.
  • Het vervullen van een ambassadeursfunctie voor de verandering.
  • Het vooroplopen in de verandering met het juiste voorbeeldgedrag.
  • Inspirerend leiderschap en uiteraard vraagbaak en aanspreekpunt.

Een groeiende organisatie betekent doorgaans ook een behoorlijke stretch voor de keyspelers. Van belang is dat uw keyspelers in hun kracht worden gezet met als doel de gewenste beweging ook daadwerkelijk te realiseren.

Het water stroomt niet omhoog
De oorspronkelijke vraag die wij veelal binnenkrijgen gaat over het verbeteren van de cultuur en/of het verhogen van de effectiviteit van medewerkers. Met ruim 16 jaar ervaring durven wij met aangrenzende zekerheid te stellen dat het leiderschap van keyspelers uiteindelijk bepalend is voor het gedrag en uiteindelijk de cultuur in de organisatie.

Het water stroomt dus niet omhoog en het is essentieel dat het leidinggevende gremium beseft dat het begint en eindigt bij hun leiderschap. Niet voor niets noemen wij leiderschapsontwikkeling hét fundament onder elke nieuw gekozen strategie van organisaties.

De M Factor heeft aantoonbare ervaring en successen geboekt bij ontwikkelen en uitvoeren van pragmatische en inspirerende managementdevelopment trajecten. Dat varieert van een aantal praktische realisatiesessies tot langere intensievere programma’s die 1 tot 2 jaar duren.

Van belang is dat opdrachtgevers zich realiseren dat investeren in gemeenschappelijke taal en competenties van leidinggevenden uiteindelijk leidt tot het vergroten van het onderlinge vertrouwen en succesvolle realisatie van vernieuwing. Daarnaast is een prettige bijvangst dat er effectievere in-, uit- en doorstroom plaatsvindt binnen en tussen afdelingen!

Uw eigen academy
Om 100% aan te sluiten bij ‘daar waar de opdrachtgever is’ en om de juiste snaar te raken bij deelnemers werken wij uitsluitend met incompany managementdevelopment programma’s. Zodat u beschikt over uw eigen Academy en een goede uitstraling heeft voor het vinden, binden en boeien van de juiste medewerkers. Met volstrekt vreemden praten over managementdilemma’s is heel verleidelijk. Echter, de uitdaging is om een setting te creëren waarbij de deelnemers die de ‘klus met elkaar moeten klaren’ met nieuwe inzichten en nieuwe taal een ander gesprek met elkaar weten te voeren. Het échte gesprek noemen wij dat, ook als het gaat om de lastige onderwerpen.

Meest voorkomende onderdelen
Hoewel iedere organisatie zijn specifieke aandachtspunt en ontwikkelvraagstuk heeft, zijn Leidinggeven aan jezelf, Leidinggeven aan de ander en Leidinggeven aan verandering de meest voorkomende onderwerpen. Uiteraard zorgen wij met een gedegen intake en opgestelde ‘resultaatafspraken’ voor modulair maatwerk en sluitend indien nodig aan op de reeds gekozen taal en theorie van onze opdrachtgever.

Individuele leerdoelen, 360 graden feedback en programma coach
Bij onze managementdevelopment programma’s wordt er gewerkt met individuele leerdoelen afgestemd met de direct leidinggevende, al dan niet aangevuld met 360 graden feedback en/of persoonlijkheidskenmerkentest (o.a. MBTI). Zo krijgen deelnemers feedback hoe zij door collega’s en soms ook klanten worden ervaren en krijgen ze tevens zelf inzicht in ‘wie’ ze zijn. Vaak een effectieve ‘wake up call’ om deelnemers in beweging te krijgen. Daarnaast bewaakt een programmacoach de samenhang met de organisatiebrede leerdoelen en is ook een spiegel/coach voor de individuele deelnemers.