QuaRijn, Cultuur & Leiderschapsontwikkeling

quarijn

 

 

 

QuaRijn
QuaRijn biedt senioren een breed (ondersteunings)pakket van wonen, welzijn en zorg. En heeft woonzorgcentra en woonzorgcomplexen in de gemeenten Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede en een Kennis en BehandelCentrum in Doorn en Veenendaal. Dichtbij, nieuwsgierig, gedreven en met vertrouwen, zijn de kernwaarden van waaruit we werken.
Circa 1200 medewerkers en 600 vrijwilligers.

Opdracht omschrijving
De zorgmarkt is meer in beweging dan ooit en vraagt om ondernemend leiderschap. De M Factor is gevraagd om een management development programma te ontwikkelen en uit te voeren voor ± 60 leidinggevenden. Doorlooptijd 1,5 jaar.

  • Help ons bij het ontwikkelen van de juiste leiderschapsvaardigheden van ons managementteam en middenkader welke ons in staat stellen de gekozen missie, visie en strategie daadwerkelijk te realiseren.
  • Voorzie ons van inzichten en praktische tools om het inspirerende voorbeeld te zijn naar onze medewerkers en cliënten.
  • Ondersteun ons bij het organiseren van de verbinding tussen alle belangrijke schakels waarbij delen en leren van elkaar centraal staat.

Resultaten

  • Zichtbare, hoorbare en voelbare verbetering in het MT en de onderliggende functionele teams.
  • Nieuwe taal binnen de organisatie en duidelijker zelfbeeld bij de deelnemers van hun profiel met bijbehorende kwaliteiten en valkuilen.
  • Sterke verbetering in het persoonlijk leiderschap van de deelnemers.
  • Ontwikkeling van praktische vaardigheden om effectievere resultaat- en ontwikkelgesprekken te voeren met medewerkers.
  • Verhoging van de teameffectiviteit en saamhorigheid onderling.
  • Middenkader is met set van concrete verbetervoorstellen in stelling gebracht om gewenste vernieuwingen door te voeren.
  • Sterke verbetering in de aanspreekcultuur naar elkaar en medewerkers.

De opdrachtgever aan het woord
“In de 1,5 jaar van samenwerking heeft het M Factor team de leidinggevenden van QuaRijn in beweging gebracht met hun expertise maar vooral met hun enthousiasme. In het MD traject voor leidinggevenden hebben zij de gesprekstechnieken maar ook de visie op leiderschap ondersteund. De tweedaagse modules “Leiding geven aan jezelf”, ” Leidinggeven aan de ander” en “Leidinggeven aan verandering” hebben ervoor gezorgd dat onze leidinggevenden meer in positie zijn gekomen en hun verantwoordelijkheden meer dan voorheen pakten. De tussentijdse verbindingsbijeenkomsten hebben gezorgd voor een goede aansluiting tussen de diverse teams en ons management team. De klantvriendelijkheid en de servicegerichtheid van het team van De M Factor heeft QuaRijn als zeer positief ervaren.”

Ad de Jong, (voormalig) bestuurder stichting QuaRijn
Corry van den Nieuwendijk, (voormalig) Manager HRM