Flora Holland – Ina Tillema

M Factor zeer energiegevend in actieseminars
FloraHolland wil de excellente dienstverlener van de wereldwijde sierteeltsector worden. Dit doel is vertaald in het programma Bloei!, waarin elk team en elke medewerker de opdracht heeft om de 4 kernwaarden Dienstverlenend, Duurzaam, Duidelijk en Durf te vertalen in het dagelijkse werk met onze klanten.

FloraHolland heeft niet gekozen voor een fraaie folder waarin de kernwaarden zijn verwoord, maar is heel actief op alle lagen in de organisatie met dit programma bezig, omdat onze medewerkers hèt verschil maken. Overal is gestart met een kick-off bijeenkomst, zodat urgentie, doel en belang van Bloei! bij iedereen bekend is.

Begin juni 2011 heeft FloraHolland samen met de M Factor een drietal actieseminars voor alle medewerkers uit operationele afdelingen van FloraHolland Naaldwijk georganiseerd. In totaal hebben zo’n 1.000 medewerkers, waarvan ca. 80% werkzaam is in de dagelijkse logistieke processen binnen de bloemenveiling, actief deelgenomen aan deze massale seminars.

Tot onze grote tevredenheid is het gelukt om het merendeel van de medewerkers actief en betrokken deel te laten nemen tijdens deze bijeenkomsten. Medewerkers die vaak lang bij ons bedrijf werken en hierbinnen ook lange tijd in dezelfde functie werkzaam zijn, hebben veranderingen in het bedrijf ‘al zo vaak meegemaakt’. Dit in combinatie met een nuchtere basishouding van ‘niet te veel polonaise’ maakte de doelgroep vooraf niet tot de meest gemakkelijke.

Meest kenmerkend aan de bijdrage tot het succes vanuit de M Factor is een aantal kwaliteiten en basiselementen ‘des-M Factor-s’, heb ik gemerkt. Zo wordt de setting zeer zorgvuldig opgebouwd, waardoor de meeste deelnemers bij aanvang van het programma verrast worden. De humor en de consistente rode draad maken het programma toegankelijk. De M Factor heb ik ervaren als een zeer hecht en gedisciplineerd team, waarvan wij onderdeel werden; zowel voor, tijdens als na de actieseminars. De beide trainers, Jeff Kooijman en Evert Küpers, zijn zeer gedreven en bekwaam in hun vak en wisten de aansluiting met de doelgroep uitstekend te maken.

Last but not least, benadrukt de M Factor de borging van de actieseminars vooraf en achteraf zeer actief, zodat de energie niet kortstondig hoeft te zijn, maar het begin kan zijn van een blijvend zichtbare verandering in gedrag van ieder van ons.  

 Zomer 2011, Ina Tillema, manager Logistiek FloraHolland Naaldwijk

 Over FloraHolland:

De coöperatieve bloemenveiling FloraHolland biedt telers en klanten een netwerk van zes (inter)nationale marktplaatsen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Eelde en Veiling Rhein-Maas), een landelijk opererende bemiddelingsorganisatie (FloraHolland Connect) en een internationaal actieve afdeling Import. Veiling Rhein-Maas (Herongen, D) is een samenwerking tussen FloraHolland en Landgard. Als wereldwijd grootste veilingorganisatie verwerkt FloraHolland jaarlijks ruim 12 miljard bloemen en planten. De jaaromzet is ruim 4,1 miljard euro. Bij FloraHolland werken 4200 medewerkers.