ABN AMRO

abnamro

 

 

 

 

ABN AMRO
ABN AMRO biedt particuliere, private banking en zakelijke klanten een volledig producten- en dienstenpakket aan. Ook bieden zij diepgaande financiële expertise, brede kennis van vele sectoren en een internationaal netwerk ten behoeve van nationale en internationale activiteiten. Het uitgangspunt van onze bank is het inspelen op de veranderende markt en dus op de eveneens veranderende behoeften van onze klanten. Daar vraagt deze tijd ook om. Een bank die handelt in de context en realiteit van nu, die de klant met open vizier tegemoet treedt, leert van zijn ervaringen en beseft dat niets belangrijker is dan optimale service.

Opdracht omschrijving
Na een zeer onstuimige periode tijdens de ABN AMRO/ Fortis fusie, zijn medewerkers opnieuw geplaatst, in compleet nieuwe teams en soms zelfs in nieuwe functies. Het wordt tijd om te gaan bouwen aan de toekomst.

Vraag aan De M Factor: ondersteun ons met slimme programma’s waarbij de top in dialoog gaat met de top 2000 managementlaag in Nederland.

Uitgangspunten zijn dat mensen vanuit inspiratie en kansdenken worden meegenomen en dat het beste uit twee werelden verzilverd wordt waarbij met zorg wordt stilgestaan bij de persoonlijke impact voor deelnemers. Zorg voor collectieve taal waarbij onze cultuurwaarden in het DNA van onze leidinggevenden en uiteindelijke onze medewerkers komen en lever maatwerk voor onze diverse business units.

Resultaten

  • Inspirerende leerwerk/conferenties waarin de top van afzonderlijke business-units ondersteund is bij het neerzetten van krachtige ‘compelling stories’
  • Dialoog waarbij ruimte en veiligheid is gecreëerd voor het ‘echte’ gesprek tussen deelnemers
  • Slimme integratie van het beste uit de ‘twee werelden’
  • Praktische tools om effectief samen te werken
  • Nieuwe collectieve energie en taal bij het pragmatisch doorvertalen van de nieuwe cultuurwaarden ‘vertrouwd’, ‘deskundig’ en ‘ambitieus’
  • In het grote collectief is ruimte gecreëerd om individueel afscheid te nemen van het ‘oude’ met zicht op de toekomst
  • Praktische tool om de in gang gezette beweging in gang te houden.

De opdrachtgever aan het woord:
Bijeenkomst Appoint & Connect

“Het team van De M Factor weet hoe je een evenement neerzet en hoe je daar de juiste metaforen en middelen bij kunt inzetten. Het is inspirerend, out of the box en veilig tegelijkertijd. Het viel me op dat De M Factor in staat is om de juiste energie op het juiste moment aan te voelen. Hierdoor worden doelen bereikt op één dag waar je voorheen wellicht meerdere dagen of zelfs weken voor nodig had. De kracht van De M Factor zit in de combinatie. Een strategisch, visueel en auditief gedeelte waardoor alle medewerkers zich aangesproken voelen. Met hun bron aan beeldmateriaal en de juiste timing weten ze het publiek op passende wijze te verrassen.”

Alexandra Philippi
Chief Human Resources Officer
ABN AMRO