Stichting ORO – Strategie

oro

 

 

 

Stichting ORO, Helmond

“Een fijn leven voor onze cliënten, dat is waar wij bij ORO voor gaan. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking en voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, vinden wij zelf kiezen en zoveel mogelijk deel uitmaken van onze samenleving, belangrijke waarden. Dat is waar wij ons al jarenlang voor inzetten en dat doen wij met veel passie, in verbinding en met zorg”.

ORO is een regionale zorgorganisatie en is met meer dan tachtig locaties stevig verankerd in gemeenten, dorpen en wijken binnen regio ‘De Peel’  in Zuid-Oost Brabant. Bij ORO werken meer dan 1250 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers.

Opdracht omschrijving

  • Begeleid ons MT bij het aanscherpen van onze Missie, Visie en Strategie en geef ons praktische handvatten om dit zelfstandig uit te rollen in onze organisatie.
  • Help ons bij het bepalen van een inspirerende cultuur die een logisch gevolg is van de gekozen strategie.

Resultaten

  • Er is een aangescherpte en door het MT gedragen Missie, Visie en Strategie en er is een inspirerend gedragskompas KANS ontwikkeld en wordt momenteel vertaald naar de organisatie.

Kracht
Anders
Naast
Service

  • Raad van Bestuur heeft een helder vertrekpunt voor de herinrichting van de organisatie.

De opdrachtgever aan het woord
“Tegen de achtergrond van de huidige paradigmashift in de langdurige zorg, hebben wij De M Factor gevraagd ons te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuw en kansrijk perspectief voor onze toekomst. Wij hebben voor De M Factor gekozen omdat wij vooral zelf geïnspireerd wilden worden in plaats van te worden gestuurd door waarheden van anderen. Inmiddels zijn we stevig ‘op stoom’ met onze organisatievernieuwing en kijken we terug op een prachtig traject met De M Factor, dat ons veel heeft gebracht.

Met De M Factor werk je samen en dat is heel wat anders dan je te laten adviseren.”

Jan Roelofs, Lid Raad van Bestuur ORO