Actieseminars

De M Factor heeft de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan honderden conferenties, teambijeenkomsten en trainingen. We hebben daardoor specifieke expertise in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten met (grote) groepen managers en medewerkers om deze succesvol in te zetten.

Maatwerk en flexibiliteit als kernwaarde
De M Factor creëert in elke situatie unieke condities voor de ontwikkeling van uw organisatie. Deelnemers leren zelf de regie in handen te nemen en werken zo aan een ambitieuze en haalbare toekomst. Vanuit de ambitie van uw organisatie gaan deelnemers met elkaar en zichzelf aan de slag om een vertaalslag naar concrete acties voor hun eigen situatie.

Resultaat door kwaliteit én acceptatie
We maken altijd met de opdrachtgever een beknopte analyse van de startsituatie.

Op basis hiervan zorgen we voor de juiste voorbereiding, programmering en opvolging van het seminar. Door actief te werken aan eigenaarschap bij leidinggevenden en deelnemers zorgen we voor maximale impact van het seminar voor uw organisatieontwikkeling.

Aansluiten bij beleving én emotie van de deelnemer
De M Factor begint ‘daar waar de ander is’. Herkenning en erkenning van de situatie leidt bij deelnemers tot bereidheid en wil om actief te participeren. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens het programma zijn we in staat om snel en flexibel aan te blijven sluiten bij het proces binnen de groep. Zonder het resultaat uit het oog te verliezen!

Combinatie van educatie, entertainment en empowerment
We werken met de succesvolle 3-E-methodiek: een perfecte mix van educatie, entertainment en empowerment.

Educatie
Leren is vooral het ‘bekende’ in contact brengen met het ‘onbekende’ in het brein van de mens.

Met behulp van uit het leven gegrepen voorbeelden en impactvolle metaforen is DMF in staat om complexe zaken terug te brengen tot herkenbare en hanteerbare ervaringen. Deelnemers gaan direct zelf met het geleerde aan de slag.

Entertainment
Entertainment door middel van beeld en geluid en respectvolle humor stelt mensen open voor informatie, haalt lading uit zware boodschappen en creëert impact bij het overbrengen van een boodschap. DMF raakt de juiste snaar bij de deelnemers van het seminar.

Empowerment
Het vergroten van de cirkel van invloed is een belangrijk resultaat van elk seminar. Deelnemers beantwoorden op een veilige, maar impactvolle manier hoe zij zichtbaar, hoorbaar en voelbaar invulling geven aan de ambitie van uw organisatie. Zo combineren we de kracht van het collectief met persoonlijke impact!

Impressie van een actieseminar