'bruisend en energiek! Leermomenten direct toepasbaar in de praktijk.' 'Het programma pakt je beet en schudt je flink door elkaar!'

Actieseminar ONVZ medewerkers

onvz

Maatwerk

De M Factor rolt geen panklaar programma uit, maar creëert condities en faciliteert team- en organisatieontwikkeling. Hierin leren deelnemers in toenemende mate (werkende weg) zelf de regie in handen te nemen en zo te werken aan een ambitieuze en haalbare toekomst. Deelnemers maken een
vertaalslag naar concrete acties voor hun eigen situatie.

Resultaat door kwaliteit én acceptatie

We werken met de formule ‘Kwaliteit X Acceptatie = Resultaat’.
Om tot concrete resultaten te komen tijdens het opleidingstraject is het
noodzakelijk om een beeld te vormen van de bestaande situatie, oorzaken
van knelpunten en belemmeringen. Dit realiseren wij door een beknopte
analyse te maken van de startsituatie.