Training Management

Training management

Kijk hier voor training management

Training management

Een veranderingsproject binnen een organisatie vraagt een hoop flexibiliteit en inzet van alle betrokkenen. Een training management helpt de leidinggevenden om inzicht te krijgen in de drie belangrijke stappen bij succesvol veranderen. Door de stappen richten, inrichten en verrichten te doorlopen, krijgen deelnemers praktische tools om beweging te creëren op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door onze maatwerkaanpak sluit uw training management 100 % aan bij uw organisatievraagstuk. Uiteraard blijft u zelf de regisseur van het traject en staan onze professionals u terzijde.

Training management door De M Factor

De M Factor heeft ervaren trainers en adviseurs op verschillende expertisegebieden, die alle met veranderingsmanagement te maken hebben. Training management is een van deze expertisegebieden. Hierbij worden uw mensen aan de hand genomen bij het veranderproces. Praktische tools en met elkaar zicht krijgen op het nog te ontwikkelen talent van deelnemers staat hierbij centraal. Uiteraard beginnen wij met training management daar waar uw mensen zijn. Samen formuleren wij met u realistische en haalbare doelen. Naast training management geeft De M Factor ook management coaching, het gaat hierbij om zeer concrete adviezen. Hierbij geldt dat u de regisseur bent en wij op de achtergrond aanwezig zijn. Samen organiseren we meer succes in uw organisatie, zowel op korte als op lange termijn.

Kijk hier voor training management