Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Lees hier voor teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Bij de verschillende werkprocessen binnen een organisatie is de samenwerking tussen mensen bepalend. Teamontwikkeling is daarom vaak een belangrijk onderdeel van een veranderingsproces zijn. Mensen die goed samenwerken kunnen bergen werk verzetten. Totdat er storende invloeden optreden, er teveel tegelijk verandert of er gewoon teveel gevraagd wordt. Men raakt dan uit balans er ontstaat het gevaar dat individuen of groepen verkrampen en verkeerd in beweging komen. Wanneer deelnemers met behulp van teamontwikkeling op een ontspannen manier als groep geconfronteerd worden met hun inzichten, houding & gedrag zal dit als vertrekpunt fungeren om ervoor te zorgen dat de ladder tegen de juiste muur wordt gezet.

Teamontwikkeling door De M Factor

Met onze adviezen, trainingen, coaching en seminars brachten we het afgelopen jaar meer dan 15.000 mensen succesvol in beweging. Binnen het veranderingsmanagement speelt teamontwikkeling een belangrijke rol. Ons startpunt is daar waar uw mensen zich bevinden. Mensen samen brengen, een duidelijke rolverdeling aangeven en mensen in beweging brengen is een natuurlijke manier om een veranderingstraject in te gaan. Teamontwikkeling is hierin essentieel. Verderop in deze website vindt u meer over onze werkwijze en de andere expertisegebieden.

Teamontwikkeling door De M Factor