Strategie ontwikkeling

Strategie ontwikkeling

Lees hier over strategie ontwikkeling

Strategie ontwikkeling

Het ontbreken van een duidelijke strategie is vaak een van de oorzaken van problemen in organisaties. Strategie ontwikkeling is daarom vaak het vertrekpunt of aanleiding van een belangrijk veranderingsproces binnen een organisatie. Strategie ontwikkeling gaat bij ons over “kiezen én verdedigen”. Veel problemen in organisaties komen voort uit het ontbreken van duidelijke strategie. Hierdoor lijkt het soms dat afdelingen en mensen langs elkaar heen communiceren en zij elkaar zelfs ogenschijnlijk tegenwerken. Managers zijn vervolgens vaak ad hoc bezig om te reageren op incidenten die hieruit voortkomen. Zij komen hierdoor in een positie waar zij “niet voor gekozen hebben”, hetgeen resulteert in onvoldoende tijd voor de uiteindelijke eigen kerntaken. Strategie ontwikkeling gaat over in gesprek over; identiteit, (on)mogelijkheden, waarden, persoonlijke ambities en opvattingen van een team van managers; zaken die heftige emoties kunnen oproepen. Met ondersteuning van De M Factor in strategie ontwikkeling, heeft u de belangrijkste condities gecreëerd voor een succesvol verandertraject. Gezamenlijk zoeken naar kansen, richting bepalen en (potentiële) concurrenten achter u laten, dat voedt teamgeest en leidt tot collectieve ambitie waar uw mensen voor willen gaan.

Strategie ontwikkeling met De M Factor

De M Factor is een organisatieadviesbureau met specifieke expertise om organisatiebrede verandertrajecten te ontwikkelen en begeleiden. Een strategie ontwikkeling is daarbij een belangrijk onderdeel. Strategie betekent bij ons samen met deelnemers zicht én inzicht krijgen op onderstaande stappen, geheel gericht op uw organisatie en uw markt.

Richten, Inrichten en Verrichten

Richten gaat bij ons over geloven, weten en kiezen. Samen staan wij met uw team stil bij de koers van uw organisatie (ideaal 3 tot 5 jaar). Hiervoor hebben wij een aantal praktische stappen ontwikkeld. Vervolgens brengen wij samen met u in kaart wat dit betekent voor de inrichting van uw organisatie. Inrichten betekent stilstaan bij breken, bouwen en borgen. Onderwerpen als werkprocessen, communicatiestructuren en leiderschapstijl komen hier aan de orde. De laatste stap is verrichten. Hierbij wordt ingezoomd op delen, plannen en doen. Het spreekt voor zich dat het mobiliseren en enthousiasmeren van alle betrokken werknemers hierbij cruciaal is. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de homepage onder vermelding van kick-off meeting organiseren.

Strategie ontwikkeling door De M Factor