Organisatieverandering

Organisatieverandering

Lees hier over organisatieverandering

Organisatieverandering

Een organisatieverandering heeft veel voeten in aarde. Of het nu om reorganisaties, fusies of vastgelopen processen gaat, om een verandering te doen slagen is er een duidelijke koers nodig, om deze vervolgens met acceptatie van betrokkenen door te vertalen. Om deze acceptatie te realiseren en alle betrokkenen succesvol in beweging te krijgen is begeleiding van ervaren trainers en adviseurs van belang. Zij weten waar ze op moeten letten en hoe ze een organisatieveranderingsproces tot een succesvol einde kunnen brengen, waarbij u wel de regisseur blijft.

Organisatieverandering met De M Factor

Onze missie bij een organisatieverandering is het succesvol in beweging brengen van individuen en teams in organisaties en ondersteuning bieden bij het realiseren van gekozen ambities, waarbij de nadruk ligt op het inzichtelijk maken en aanpakken van oorzaken. We starten waar uw mensen zich bevinden en werken naar de doelen die u formuleert. Deze doelen succesvol realiseren hangt natuurlijk samen met aanpassingen op het gebied van processen en structuren, maar het goed functioneren en het goed samenwerken van mensen is de eerste voorwaarde. Wanneer alle betrokkenen zich eigenaar voelen van de organisatieverandering en leiderschap in hun eigen stukje tonen, komen mensen succesvol in beweging. De M Factor realiseert deze beweging door middel van advies, trainingen en seminars.

Organisatieverandering door De M Factor