Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Lees hier over het vernieuwen van uw organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Een organisatiestructuur die goed aansluit bij de gestelde organisatiedoelstellingen is van cruciaal belang. Het gaat hierbij over de manier waarop de verschillende taken en deeltaken binnen de organisatie zijn verdeeld en bij welke afdeling deze zijn ondergebracht. Steeds vaker zien wij dat multidisciplinaire teams noodzakelijk zijn om dicht bij de klant te kunnen acteren. Bevoegdheden dienen hierbij laag in de teams te liggen. Het inrichten van traditionele afdelingen is daarom vaak niet meer voldoende. Om de veranderingen niet van bovenaf op te leggen, maar mensen te motiveren is het belangrijk eigenaarschap voor alle betrokkenen te creëren. Dat wil zeggen dat ieder zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar stukje binnen het project en dat brengt mensen in beweging.

Uw organisatiestructuur vernieuwen

De M Factor is een training- en organisatieadviesbureau met jarenlange ervaring in het aanscherpen en vernieuwen van ambities en organisatiestructuur. De menselijke factor is hierin van groot belang, want daar ligt de kern voor het slagen van een veranderingsproces. Door middel van advies, trainingen en seminars creëren we samen met u en uw mensen een doorbraak in uw moeilijk oplosbare of nu nog ondoorzichtige problematiek. Door een verbeterde communicatie en duidelijk geformuleerde ambities wordt de organisatiestructuur vernieuwd en verbeterd. Onze toegevoegde waarde hierin is dat wij de zaken inzichtelijk maken en oorzaken aanpakken.

Lees over uw organisatiestructuur vernieuwen door De M Factor