Kick-off meeting organiseren

Kick-off meeting organiseren

Kijk hier voor een kick-off meeting organiseren

Kick-off meeting organiseren

Als onderdeel van een belangrijk verandertraject, is een kick-off meeting organiseren een krachtig instrument. Bij een kick-off meeting organiseren komt veel kijken. Van voorbereiding, tot uitvoering, tot nazorg bent u bij ons in juiste handen. Onze ervaring van meer dan 250 kick-off meetings organiseren, zorgt ervoor dat wij ook bij uw mensen de juiste snaar raken. Directie en managers worden door ons praktisch ondersteund bij het “positie innemen” tijdens de kick-off omtrent de koerswijzigingen. Bij een kick-off meeting organiseren staat de koerswijziging c.q. ambitie centraal. De M Factor faciliteert vervolgens het proces van hierover “met elkaar in gesprek gaan”. Iedere betrokkene kan zo zijn verwachtingen, visies en bezwaren uiten om zo samen een duidelijk startpunt te vormen. De M Factor zorgt hierbij voor een stevige injectie met betrekking tot het daadwerkelijk willen omarmen van de verandering door teams en individuele medewerkers.

Bij een kick-off meeting organiseren kunt u grofweg kiezen uit onderstaande samenwerkingsmogelijkheden:

  • Ontwikkelen en uitvoeren van (grootschalige) leer-/werkconferenties
  • Denktank en adviesfunctie inzake ontwerp, implementatie en organisatiebrede verandertrajecten
  • Uitvoering en realisatie borgingstrajecten d.m.v. trainen interne opleiders en/of inzet professionals van De M Factor

Samen een kick-off meeting organiseren

Als training- en organisatieadviesbureau is het onze expertise om een veranderingstraject op te zetten en daarbij een kick-off meeting te organiseren. Maar u bent natuurlijk de specialist in uw branche én u weet hoe uw organisatie eruit ziet en welke taal er wordt gesproken. Dat is dan ook de reden dat we een veranderingstraject als een samenwerkingstraject zien, zo ook een kick-off meeting organiseren. U bent en blijft de regisseur waarbij wij streven naar samenwerken in een coproductie. In grote organisaties betekent dat ook een belangrijke rol voor o.a. afdeling P & O en Communicatie.

Lees hier meer over een kick-off meeting organiseren