Adviesbureau bedrijfsorganisatie

Adviesbureau bedrijfsorganisatie

Hier vindt u het adviesbureau bedrijfsorganisatie

Adviesbureau bedrijfsorganisatie

Een adviesbureau bedrijfsorganisatie leidt samen met de opdrachtgever een (veranderings)proces in goede banen. Dit begint bij het afstemmen en waar mogelijk aanscherpen van uw ambities. Hiervoor zijn duidelijke en gestroomlijnde organisatie- en communicatiestructuren nodig. Hiervoor is weer goed leiderschap en acceptatie van de betrokkenen nodig. Ons adviesbureau bedrijfsorganisatie kan u en uw medewerkers op verschillende niveaus adviseren en trainen.Echter, u blijft hierbij de regisseur! Omdat wij uw key-spelers betrekken in het proces, minimaliseren wij de weerstand. Ons advies bij veranderingen leidt namelijk tot meer effect en tevredenheid dan veranderingen doorvoeren die enkel van bovenaf komen en veel weerstand ondervinden.

Adviesbureau bedrijfsorganisatie De M factor

De M Factor is een adviesbureau bedrijfsorganisatie waarbij de ervaren adviseurs en trainers staan voor de menselijke factor. Ons doel is mensen in beweging te brengen en met die op mensen gerichte activiteiten zowel op korte als op lange termijn succes te realiseren voor uw bedrijf. In dit proces blijft u de verantwoordelijke regisseur, maar juist door die samenwerking met onze ervaren mensen bereikt u uw doel. Bovendien zorgen wij voor betrokkenheid van uw medewerkers, niet door veranderingen van bovenaf op te leggen, maar door de huidige situatie als startpunt te nemen en uw medewerkers bij het hele proces te betrekken. Met onze adviezen, coaching, trainingen en leer-/werkconferenties brengen we zowel individuen, als teams, als grote onderdelen van organisatie in zijn geheel in beweging. Praktisch, doelgericht én haalbaar.

Het adviesbureau bedrijfsorganisatie vindt u hier