Advies bij reorganisatie

Advies bij reorganisatie?

Hier vindt u advies bij reorganisatie

Advies bij reorganisatie

In meer dan 70% van de gevallen leiden organisatieveranderingen niet tot het gewenste resultaat, ook wanneer deze plannen ogenschijnlijk goed opgezet zijn. Advies bij reorganisatie is dus geen overbodige investering. Een duidelijke ambitie en juiste communicatie- en organisatiestructuren zijn belangrijke factoren voor het doorvoeren van veranderingen, evenals leiderschap en acceptatie van alle betrokkenen. Een gedegen advies bij reorganisatie voorkomt een grote weerstand en zal leiden tot het gewenste effect.

Advies bij reorganisatie door De M Factor

De M Factor geeft maat-advies bij reorganisatie. Dat wil zeggen dat wij daar beginnen, waar u en uw mensen zijn . Dat betekent samen in kaart brengen wat uw doelstellingen zijn en wat dit betekent op vestiging, afdeling en teamniveau voor managers en medewerkers. U blijft hierbij de regisseur! Echter, omdat wij uw key-spelers betrekken in het advies bij reorganisatie, minimaliseren wij de weerstand tijdens het proces. Ons advies bij reorganisatie leidt namelijk tot meer effect en tevredenheid dan veranderingen doorvoeren die enkel van bovenaf komen en veel weerstand ondervinden. Wij kunnen u steunen op drie verschillende niveaus, te weten: Advies en coaching, trainingen en het verzorgen van Leer/ Werkconferenties voor uw managers en medewerkers. Met dit laatste middel wordt op effectieve wijze de gehele organisatie betrokken bij het uitvoeringsproces. Op deze website vindt u een uitgebreid overzicht van onze werkwijze.

Vind hier advies bij reorganisatie