Succesvolle implementatie van Kernwaarden in grote zorginstelling (Florence)

In 2011 en 2012 werkte De M Factor samen met Florence aan de implementatie van een gedragskompas met voor de organisatie passende kernwaarden. Wij zijn trots dat de implementatie succesvol blijkt en dat er nu zelfs aandacht wordt besteed op www.managementsite.nl.

Florence Gezondheid en Zorg (www.florence.nl) is een concern in de regio Haaglanden met onder meer 18 verzorgings- en verpleeghuizen, zorgwinkels, consultatie- en opvoedbureaus, locaties voor dagverzorging, een zorghotel enz. Florence heeft bijna 3000 FTE in dienst (2012) en 1000 verbonden vrijwilligers. Centraal in de visie van Florence staat zoveel mogelijk kwaliteit van leven en/of versteviging van de zelfredzaamheid van de cliënt. Florence streeft naar resultaatgerichte zorg (geen vraaggerichte zorg) waarbij, naast het leveren van kwalitatief goede zorg, tevens het voorkomen of beperken van zorg belangrijk is.

Lees hier hoe de implementatie van kernwaarden en een gedragskompas binnen een organisatie een stap voorwaarts is.

Dit bericht is geplaatst in M Factor.